Suomeen perustetaan itätiedusteluyhteyksien tallentamiseen keskittyvä Lustraatioarkisto

Riku Keski-Rauska
31.5.2016


Perustettava arkisto ryhtyy keräämään suomettumista, lähihistoriaa ja suomalaisten itätiedusteluyhteyksiä koskevaa aineistoa. Hankkeen tarkoituksena on luoda kattava ja järjestäytynyt kokonaisuus tästä jatkuvasti ajankohtaisemmaksi muuttuvasta aiheesta kansallisen muistin palvelemiseksi ja lähihistorian kriittisen tutkimuksen palvelemiseksi. Arkiston ei-digitaalista osiota säilytetään Porvarillisen Työn Arkiston yhteydessä Espoossa.