Yhdistysten historiikkeja kaivataan

Hannele Toropainen
19.9.2016

Viimeisin luovutus nosti taas esiin tarpeen muistuttaa siitä, että arkisto ottaa mielellään kokoelmiinsa luovutetuista asiakirjoista kootut historiikit. Niiden kirjoittajien "käden jälki" näkyy usein aineistoissa, kun liitteitä irrotetaan paikaltaan ja laaditaan omia koosteita esim. toimintakertomuksista. Työn valmistuttua ne olisi syytä laittaa paikalleen takaisin. Myös valmistunut historiikki on yhdistyksen oman toiminnan tuloksena syntynyt eli se kuuluisi yhdistyksen arkistoon mukaan ja olisi hyvin tervetullut. Tarkoituksemme on digitoida niitä mahdollisuuksien mukaan ja näin jakaa suuremmalle yleisölle.