Aluevaalien kampanja-aineistot talteen

15.12.2021

Arvoisat aluevaaliehdokkaat!

Vaalit ovat kansanvallan juhlaa ja samalla merkittäviä virstanpylväitä Suomen poliittisessa historiassa. Tämä pätee erityisesti maan ensimmäisiin aluevaaleihin. Porvarillisen Työn Arkiston on perustettu vuonna 1975 säilyttämään ja kokoamaan konservatiivista yhteiskunnallista toimintaa koskevia ja porvarillisissa järjestöissä syntyneitä asiakirjoja.  Aineistot asetetaan arkiston ohjesäännön ja muiden arkiston käyttöä koskevien määräysten mukaisesti opinto- ja tutkimustyötä harjoittavien käytettäviksi. Säädekirjan mukaisesti pyrimme näidenkin vaalien osalta huolehtimaan siitä, että tekemänne vaalityö pysyy osana kansakunnan muistia.

Pyydämmekin nyt ehdokkaita taltioimaan ja toimittamaan tuottamaansa vaalimateriaalia Porvarillisen Työn Arkistoon tulevaa tutkimuskäyttöä varten. Aineisto voi olla sähköisessä tai fyysisessä muodossa – tai molempia. Julisteet, flyerit, vaalilehdet, vaalivideot, ehdokaskuvat ym. ovat osa aikakautemme poliittista historiaa ja sellaisenaan tärkeää ajankuvaa.


Paperimuotoista aineistoa voi lähettää kirjeitse osoitteella:

Porvarillisen Työn Arkisto
Kalkkipellontie 6 B
02650 Espoo


Sähköisiä aineistoja voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen porvarillisentyonarkisto@gmail.com käyttämällä otsikkoa Aluevaalit 2022, vaaliaineistokeruu

Sähköpostiviestiin tulee liittää kontekstitiedoksi vähintäänkin ehdokkaan täydellinen nimi ja kunta. Viestikenttään olisi hyvä lisätä myös tietoja vaalityöstä, vaalimateriaalin käytöstä, painosmääristä tms. Mikäli sähköistä aineistoa on paljon tai tiedostot ovat suurikokoisia, pyydämme ottamaan ensin yhteyttä ja sopimaan materiaalin siirtomenetelmästä.


Lisätietoja:

Riku Keski-Rauska, arkistonjohtaja
riku.keski-rauska(at)kokoomus.fi
0400 - 545 049