Arkistoaineistojen käyttö ja käyttöluvat

 • Syntyhetkellään julkistettu aineisto on vapaasti käytettävissä
  • esim. puoluekokousten ja puoluevaltuuston pöytäkirjat
 • Muu 15 vuotta vanhempi arkistoaineisto on tutkijoiden käytettävissä
  • nuorempaakin aineistoa voidaan antaa tutkijoiden käyttöön puoluesihteerin luvalla ja perustellusta hakemuksesta. Puoluesihteeri voi myöntää tällöin oikeuden käyttää yksilöityjä asiakirjoja tai niiden kokonaisuuksia.
  • Eduskuntaryhmän nuorempiin aineistoihin tutustumiseen tarvitaan myös eduskuntaryhmän puheenjohtajan lupa.
 • Arkistoon luovutettujen yksityishenkilöiden papereiden ja haastattelujen osalta noudatetaan asianomaisten kanssa sovittuja käyttöehtoja, mikäli rajoituksia on määrätty
 • Asiakirjojen käytössä on noudatettava asiakirjain julkisuudesta annetun lain ja asetuksen määräyksiä
 • Arkiston valokuvia, julisteita yms. aineistoa julkaisuissa käytettäessä on mainittava aineiston säilytyspaikka
 • Kaukolainaksi asiakirjoja toimitetaan ensisijaisesti mikrofilmeinä ja vain poikkeustapauksissa alkuperäiskappaleina, esimerkiksi arkistonluovuttajan itsensä käyttöön. Kaukolainapyyntö toimitetaan PTA:oon kirjallisesti paikallisen maakunta-arkiston tai yliopiston kirjaston kaukolainapalvelun kautta. Kaukolainoista peritään maksu palveluhinnaston mukaisesti.
 • Hakiessa lupaa käyttöluvan alaisiin aineistoihin tutkijan tulee tulostaa ja täyttää oheinen käyttölupahakemus ja toimittaa se arkiston henkilökunnalle.
PDF-tiedostoPTA_käyttölupahakemus.pdf (98 kB)
Täytä oheinen lomake ja lähetä siitä skannattu versio arkistonjohtajalle (riku.keski-rauska(at)kokoomus.fi).