Arkistoaineistojen käyttö ja käyttöluvat

 • Syntyhetkellään julkistettu aineisto on vapaasti käytettävissä
  • esim. puoluekokousten ja puoluevaltuuston pöytäkirjat
 • muu 15 vuotta vanhempi arkistoaineisto on tutkijoiden käytettävissä
  • nuorempaakin aineistoa voidaan antaa tutkijoiden käyttöön puoluesihteerin luvalla ja perustellusta hakemuksesta. Puoluesihteeri voi myöntää tällöin oikeuden käyttää yksilöityjä asiakirjoja tai niiden kokonaisuuksia.
  • Eduskuntaryhmän nuorempiin aineistoihin tutustumiseen tarvitaan myös eduskuntaryhmän puheenjohtajan lupa.
 • arkistoon luovutettujen yksityishenkilöiden papereiden ja haastattelujen osalta noudatetaan asianomaisten kanssa sovittuja käyttöehtoja, mikäli rajoituksia on määrätty
 • asiakirjojen käytössä on noudatettava asiakirjain julkisuudesta annetun lain ja asetuksen määräyksiä
 • arkiston valokuvia, julisteita yms. aineistoa julkaisuissa käytettäessä on mainittava aineiston säilytyspaikka
 • kaukolainaksi asiakirjoja toimitetaan ensisijaisesti mikrofilmeinä ja vain poikkeustapauksissa alkuperäiskappaleina, esimerkiksi arkistonluovuttajan itsensä käyttöön. Kaukolainapyyntö toimitetaan PTA:oon kirjallisesti paikallisen maakunta-arkiston tai yliopiston kirjaston kaukolainapalvelun kautta. Kaukolainoista peritään maksu palveluhinnaston mukaisesti.