Arkiston esittely

Porvarillisen Työn Arkisto (PTA) kokoaa ja tallentaa pääasiassa Kansallinen Kokoomus rp:n, sen eduskuntaryhmän sekä jäsen- ja erillisliittojen vanhinta arkistoaineistoa ja toimii puolueen keskusarkistona. Myös ns. puoluetta lähellä olevien säätiöiden arkistot säilytetään PTA:ssa.

PTA:ssa on myös useita henkilöarkistoja sekä laaja valokuva-arkisto. Suurimman kokoelman muodostaa Nykypäivä-lehden teossa syntyneet valokuvat. Myös Helsingin, Espoon ja Vantaan Yrittäjien sekä Pääkaupunkiseudun Yrittäjien arkistoja säilytetään PTA:ssa.

Ajallisesti arkistomateriaalia on vuodesta 1906* nykypäivään saakka. Analogisen arkistoaineiston ohella tutkijoiden käytössä on enenevässä määrin myös digitaalista arkistomateriaalia. (*Joitain vanhempia aineistojakin löytyy)
 

Arkistoaineksen vastaanottaminen

Arkisto ottaa vastaan sekä yhdistysten että yksityishenkilöiden arkistoja, joista tehdään luovutussopimukset luovuttajan toivomusten mukaisesti. Luovuttaja voi mm. rajoittaa aineiston käyttöä tai määrätä sille määräaikaisen salassapitoajan. Kun arkistoaineksen luovuttaminen on ajankohtaista, ota yhteyttä arkistoon. Yleensä arkisto maksaa toimituskulut.

Porvarillisen Työn Arkiston Säätiö

Arkiston toimintaa ylläpitää ja valvoo Porvarillisen Työn Arkiston Säätiö (PTAS), joka perustettiin tammikuussa 1975 ja rekisteröitiin säätiörekisteriin 26.5.1975 numerolla 2084. Säätiön päätösvaltaa käyttää hallitus, johon kuuluu viisi Kansallinen Kokoomus rp:n puoluehallituksen viideksi vuodeksi nimittämää, porvarillisen työn eri aloja edustavaa jäsentä. Viimeksi nimeäminen on tehty 2016, mutta professori Martti Häikiön vetäydyttyä vuosikymmenten palvelun jälkeen valittiin hänen tilalleen professori Vesa Vares.
 

PORVARILLISEN TYÖN ARKISTON SÄÄTIÖN HALLITUKSEN JÄSENET 2018 - 2020:


Vesa Määttä, FT, puheenjohtaja
Timo Elo, hallintopäällikkö, varapuheenjohtaja

Jukka Koivisto, VTT, jäsen
Seikko Eskola, professori, jäsen
Vesa Vares, professori, jäsen                                                                                                         

Säätiön asiamiehenä toimii arkistonjohtaja Hannele Toropainen

 

Porvarillisen Työn Arkiston arkistokokoelmiin kuuluvat mm. seuraavat aineistot:

 1. Kansallinen Kokoomus rp 1918 alkaen
  (edeltäjä Suomalainen Puolue mikrokorteilla)
 2. Kansallinen Kokoomus rp:n eduskuntaryhmä 1918 alkaen
 3. Kokoomuksen Naisten Liitto ry edeltäjineen 1906 alkaen
 4. Kokoomuksen Nuorten Liitto ry 1928 alkaen
 5. Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry 1963 alkaen
 6. Varhaisnuorisojärjestö Minijellonat ry edeltäjineen 1972 alkaen

Aineistot käsittävät pääasiassa pöytäkirjoja, muistioita, kirjeenvaihtoa, toimintakertomuksia ja -suunnitelmia sekä talouteen liittyviä asiakirjoja.

Porvarillisen Työn Arkistosta löytyy myös:

 • Valokuva-arkisto
   - Henkilövalokuvia (yli 3400 henkilöstä yhteensä n. 50 000 valokuvaa)
   - Puolueen ja paikallisyhdistysten tilaisuuksiin liittyviä valokuvia
   - Vaaleihin liittyviä valokuvia
   - Asiasana valokuvia
 • Kaitafilmejä ja videoita (454 kpl)
 • Ääninauhoitteita (1512 kpl)
  - Haastatteluja
  - Puoluekokous, -valtuusto, -hallitus ym. tilaisuustallenteita
 • Piirijärjestöjen aineistoja
 • Paikallisyhdistysten aineistoja
 • Eläkeläisjärjestö Kansallinen Senioriliitto ry:n aineistoa
 • Kansallisen Kokoomuspuolueen Säätiön pöytäkirjat 1924 alkaen
 • Yli 1500 julistetta
 • Laajat lehtileikekokoelmat (yli 30 hm)
 • Kokoomusjärjestöjen aikakausjulkaisuja
  (Nykypäivä, Suomen Nainen, Nuori Oikeisto ym.)