Käyttöehdot ja yleistä tietoa

1. Käyttöehtojen kohteena oleva palvelu

Nämä käyttöehdot koskevat Porvarillisen Työn Arkiston (PTA) osoitteessa http://arkisto.kokoomus.net tarjoamaa sähköistä virtuaalitutkijasali-palvelua (myöhemmin Palvelu).

PTA pyrkii tarjoamaan Palvelussa virheetöntä tietoa. Palvelua ja sen sisältämiä tietoja käytetään kuitenkin aina omalla vastuulla. Näin ollen PTA ei vastaa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat esimerkiksi Palvelun tai sen sisältämän aineiston virheistä, puutteista, aineiston käyttämisestä, kolmannen osapuolen vaatimuksista, toimintakatkoksista, Palvelun sisällön muuttamisesta tai lopettamisesta tai siitä, että Palvelu ei toimi tai että se ei sovi tiettyyn tarkoitukseen.

Sivusto pyritään pitämään ajantasalla ja mahdolliset sivustolla ilmenevät virheet pyritään korjaamaan mahdollisimman nopeasti. PTA pyrkii huolehtimaan, että palvelu toimii häiriöttömästi, muttei vastaa mahdollisista toimintakatkoksista, jotka johtuvat esim. päivityksistä, teknisistä vioista tietoliikenneyhteyksien toimintahäiriöistä. Näillä www-sivuilla voi olla linkkejä muihin www-sivuihin. PTA ei vastaa ulkopuolisten www-sivujen sisällöstä eikä linkkien toimivuudesta.

2. Palvelun käytölle asetetut ehdot

Rekisteröityessään Palveluun käyttäjä hyväksyy käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Käyttäjä saa henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen, jota käyttäjä ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Mikäli tunnus joutuu vääriin käsiin, on käyttäjän ilmoitettava siitä välittömästi PTA:lle. Käyttäjätunnuksen saamisen edellytyksenä on rekisteröityessä pyydettyjen henkilötietojen ja Palvelussa olevien aineistojen käyttötarkoituksen ilmoittaminen PTA:lle. Lisäksi käyttäjästä tallennetaan muita tietosuojaselosteessa kuvattuja tietoja. Henkilötietoja käytetään palvelun tietosuojaselosteessa mainittuun tarkoitukseen. Käyttäjän tulee huolehtia, että hänestä on ajantasaiset tiedot Palvelussa. Tietojen muuttaminen on kuvattu tietosuojaselosteessa ja Palvelun ohjeissa. Tietosuojaseloste löytyy osoitteesta: https://arkisto.kokoomus.net/virtuaalitutkijasali2/tietoa-palvelusta/tietosuojaseloste/

Palvelun käyttäjä sitoutuu käyttämään asiakirjoja vain siihen käyttötarkoitukseen, johon käyttölupa on myönnetty. Mikäli käyttäjä haluaa käyttää aineistoa muuhun tarkoitukseen, tulee siihen anoa uutta käyttölupaa. Virtuaalitutkijasaliin anottava käyttäjätunnus ja salasanat ovat henkilökohtaisia ja niiden luovuttaminen ulkopuolisille on ehdottomasti kielletty. Virtuaalitutkijasalin digitaalisten aineistojen käyttöoikeus on ainoastaan käyttöluvan saaneella henkilöllä. Digitaalisen aineiston kopioiden välittäminen eteenpäin on ehdottomasti kielletty. Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei käytä asiakirjaa sen henkilön vahingoksi tai halventamiseksi, jota asiakirja koskee tai hänen läheisensä vahingoksi tai halventamiseksi.

Virtuaalitutkijasalin aineistoja käyttäessä asiakas sitoutuu viittaamaan käyttämäänsä aineistoon asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja tutkimuksissa, joissa aineistoa käyttää.

3. Käyttöehtojen ja Palvelun muuttaminen

PTA:lla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä käyttöehtoja. Muutokset tulevat voimaan, kun ne on saatettu palvelussa näkyviin. Muutokset voivat rajoittaa tai laajentaa yllä mainittua käyttöoikeutta ja ne voivat koskea Palvelun osia, jotka on valmistettu ennen muutoksen voimaantuloa. Palveluntarjoaja voi myös muuttaa Palvelun sisältöä tai lopettaa Palvelun tai sen osan ilmoittamatta tästä etukäteen.

4. Käyttöoikeuden lopettaminen

Jos käyttäjä toimii Palvelun käyttöehtojen, lainsäädännön tai hyvien tapojen vastaisesti, PTA voi lopettaa käyttöoikeuden ja poistaa käyttäjätunnuksen. Käyttäjä vastaa kaikesta vahingosta, joka on aiheutunut PTA:lle tai kolmannelle osapuolelle siitä, että käyttäjä on toiminut näiden käyttöehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvien tapojen vastaisesti.

5. Oikeudet

http://arkisto.kokoomus.net -palvelussa olevien aineistojen ja digitaalisten asiakirjojen oikeudet kuuluvat Porvarillisen Työn Arkistolle (PTA) ellei toisin mainita. Virtuaalitutkijasalin digitaalisten aineistojen käyttöoikeus on ainoastaan käyttöluvan saaneella henkilöllä. Digitaalisen aineiston julkinen esittämisestä ja kaupallisesta käytöstä on aina sovittava erikseen PTA:n henkilökunnan kanssa (kirjallinen lupa).

Valokuvien, julisteiden ja muun kuvamateriaalin tekijänoikeudet ovat valokuvaajilla, kuvien tekijöillä tai PTA:lla. Käyttäjät, jotka käyttävät valokuvia tai muuta tekijänoikeuksien alaisia aineistoja, joiden käyttöoikeuksista PTA ei varmuudella tiedä tai pysty selvittämään, käyttävät niitä omalla vastuullaan ja käyttäjän on varauduttava vastaamaan mahdollisista lisäkustannuksista siinä tapauksessa, että joku katsoo ko. käytön loukkaavan oikeuksiaan. Käyttäjä vastaa kaikista vahingoista, joita PTA:lle mahdollisesti aiheutuu kuvien kolmansien tahojen oikeuksia loukkaavasta käytöstä tai kuvien hyvän tavan vastaisesta käytöstä.
Yleistä tietoa
1. Palvelun käyttäminen

Sivustosta voi etsiä tietoa vapaasanahakuna käyttämällä sivuston yläreunassa olevaa hakutoimintoa vapaasanahakua.

Virtuaalitutkijasalissa digitaalisiin aineistoihin viittaavat linkit avautuvat pääsääntöisesti uuteen selainikkunaan, mikäli dokumentti sijaitsee toisella sivustolla tai tieto on liitetiedostona. Takaisin sivustolle pääsee sulkemalla avautuneen ikkunan.

Sivustolla olevien pdf-tiedostojen lukemista varten tarvitaan maksuton Acrobat Reader X tai vastaava ohjelma, jonka voi noutaa maksutta Adoben sivuilta.

Palvelun käyttötapoja ja -määriä seurataan tilastoinnin ja käyttäjien lähettämien lomaketietojen avulla. Virtuaalitutkijasaliin rekisteröityneiden ja digitaalisia asiakirja-aineistoja käyttäneiden käyttäjien lähettämät lomaketiedot säilytetään normaalin tutkijasalikäytännön mukaisesti sekä tilastoinnin että asiakirjojen asianmukaisen käytön varmentamiseksi.
2. Tekninen toimivuus

Sivusto on suunniteltu toimimaan parhaiten käytettäessä 1024x768-kokoista tai suurempaa resoluutiota. Pienempää resoluutiota käytettäessä, sisältö ei välttämättä näy tarkoitetulla tavalla. Sivusto toimii parhaiten käytettäessä Mozilla Firefox-selaimen versiota 12 tai uudempaa. Sivuston toimivuutta on testattu myös Internet Explorer -versiolla 9 ja Google Chrome -selaimilla. Sivuston toiminta edellyttää JavaScript-komentosarjojen sallimista.Käyttöehdot ja yleistä tietoa

1. Käyttöehtojen kohteena oleva palvelu

Nämä käyttöehdot koskevat Porvarillisen Työn Arkiston (PTA) osoitteessa http://arkisto.kokoomus.net tarjoamaa sähköistä virtuaalitutkijasali-palvelua (myöhemmin Palvelu).

PTA pyrkii tarjoamaan Palvelussa virheetöntä tietoa. Palvelua ja sen sisältämiä tietoja käytetään kuitenkin aina omalla vastuulla. Näin ollen PTA ei vastaa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat esimerkiksi Palvelun tai sen sisältämän aineiston virheistä, puutteista, aineiston käyttämisestä, kolmannen osapuolen vaatimuksista, toimintakatkoksista, Palvelun sisällön muuttamisesta tai lopettamisesta tai siitä, että Palvelu ei toimi tai että se ei sovi tiettyyn tarkoitukseen.

Sivusto pyritään pitämään ajantasalla ja mahdolliset sivustolla ilmenevät virheet pyritään korjaamaan mahdollisimman nopeasti. PTA pyrkii huolehtimaan, että palvelu toimii häiriöttömästi, muttei vastaa mahdollisista toimintakatkoksista, jotka johtuvat esim. päivityksistä, teknisistä vioista tietoliikenneyhteyksien toimintahäiriöistä. Näillä www-sivuilla voi olla linkkejä muihin www-sivuihin. PTA ei vastaa ulkopuolisten www-sivujen sisällöstä eikä linkkien toimivuudesta.

2. Palvelun käytölle asetetut ehdot

Rekisteröityessään Palveluun käyttäjä hyväksyy käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Käyttäjä saa henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen, jota käyttäjä ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Mikäli tunnus joutuu vääriin käsiin, on käyttäjän ilmoitettava siitä välittömästi PTA:lle. Käyttäjätunnuksen saamisen edellytyksenä on rekisteröityessä pyydettyjen henkilötietojen ja Palvelussa olevien aineistojen käyttötarkoituksen ilmoittaminen PTA:lle. Lisäksi käyttäjästä tallennetaan muita tietosuojaselosteessa kuvattuja tietoja. Henkilötietoja käytetään palvelun tietosuojaselosteessa mainittuun tarkoitukseen. Käyttäjän tulee huolehtia, että hänestä on ajantasaiset tiedot Palvelussa. Tietojen muuttaminen on kuvattu tietosuojaselosteessa ja Palvelun ohjeissa. Tietosuojaseloste löytyy osoitteesta: https://arkisto.kokoomus.net/virtuaalitutkijasali2/tietoa-palvelusta/tietosuojaseloste/

Palvelun käyttäjä sitoutuu käyttämään asiakirjoja vain siihen käyttötarkoitukseen, johon käyttölupa on myönnetty. Mikäli käyttäjä haluaa käyttää aineistoa muuhun tarkoitukseen, tulee siihen anoa uutta käyttölupaa. Virtuaalitutkijasaliin anottava käyttäjätunnus ja salasanat ovat henkilökohtaisia ja niiden luovuttaminen ulkopuolisille on ehdottomasti kielletty. Virtuaalitutkijasalin digitaalisten aineistojen käyttöoikeus on ainoastaan käyttöluvan saaneella henkilöllä. Digitaalisen aineiston kopioiden välittäminen eteenpäin on ehdottomasti kielletty. Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei käytä asiakirjaa sen henkilön vahingoksi tai halventamiseksi, jota asiakirja koskee tai hänen läheisensä vahingoksi tai halventamiseksi.

Virtuaalitutkijasalin aineistoja käyttäessä asiakas sitoutuu viittaamaan käyttämäänsä aineistoon asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja tutkimuksissa, joissa aineistoa käyttää.

3. Käyttöehtojen ja Palvelun muuttaminen

PTA:lla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä käyttöehtoja. Muutokset tulevat voimaan, kun ne on saatettu palvelussa näkyviin. Muutokset voivat rajoittaa tai laajentaa yllä mainittua käyttöoikeutta ja ne voivat koskea Palvelun osia, jotka on valmistettu ennen muutoksen voimaantuloa. Palveluntarjoaja voi myös muuttaa Palvelun sisältöä tai lopettaa Palvelun tai sen osan ilmoittamatta tästä etukäteen.

4. Käyttöoikeuden lopettaminen

Jos käyttäjä toimii Palvelun käyttöehtojen, lainsäädännön tai hyvien tapojen vastaisesti, PTA voi lopettaa käyttöoikeuden ja poistaa käyttäjätunnuksen. Käyttäjä vastaa kaikesta vahingosta, joka on aiheutunut PTA:lle tai kolmannelle osapuolelle siitä, että käyttäjä on toiminut näiden käyttöehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvien tapojen vastaisesti.

5. Oikeudet

http://arkisto.kokoomus.net -palvelussa olevien aineistojen ja digitaalisten asiakirjojen oikeudet kuuluvat Porvarillisen Työn Arkistolle (PTA) ellei toisin mainita. Virtuaalitutkijasalin digitaalisten aineistojen käyttöoikeus on ainoastaan käyttöluvan saaneella henkilöllä. Digitaalisen aineiston julkinen esittämisestä ja kaupallisesta käytöstä on aina sovittava erikseen PTA:n henkilökunnan kanssa (kirjallinen lupa).

Valokuvien, julisteiden ja muun kuvamateriaalin tekijänoikeudet ovat valokuvaajilla, kuvien tekijöillä tai PTA:lla. Käyttäjät, jotka käyttävät valokuvia tai muuta tekijänoikeuksien alaisia aineistoja, joiden käyttöoikeuksista PTA ei varmuudella tiedä tai pysty selvittämään, käyttävät niitä omalla vastuullaan ja käyttäjän on varauduttava vastaamaan mahdollisista lisäkustannuksista siinä tapauksessa, että joku katsoo ko. käytön loukkaavan oikeuksiaan. Käyttäjä vastaa kaikista vahingoista, joita PTA:lle mahdollisesti aiheutuu kuvien kolmansien tahojen oikeuksia loukkaavasta käytöstä tai kuvien hyvän tavan vastaisesta käytöstä.
Yleistä tietoa
1. Palvelun käyttäminen

Sivustosta voi etsiä tietoa vapaasanahakuna käyttämällä sivuston yläreunassa olevaa hakutoimintoa vapaasanahakua.

Virtuaalitutkijasalissa digitaalisiin aineistoihin viittaavat linkit avautuvat pääsääntöisesti uuteen selainikkunaan, mikäli dokumentti sijaitsee toisella sivustolla tai tieto on liitetiedostona. Takaisin sivustolle pääsee sulkemalla avautuneen ikkunan.

Palvelun käyttötapoja ja -määriä seurataan tilastoinnin ja käyttäjien lähettämien lomaketietojen avulla. Virtuaalitutkijasaliin rekisteröityneiden ja digitaalisia asiakirja-aineistoja käyttäneiden käyttäjien lähettämät lomaketiedot säilytetään normaalin tutkijasalikäytännön mukaisesti sekä tilastoinnin (valtioapuarkistojen tilastointivelvollisuus) että asiakirjojen asianmukaisen käytön varmentamiseksi.