Eduskuntavaalit 1919

Kokoomus suuntasi kevään 1919 eduskuntavaaleihin näennäisesti vahvoista asemista: Edellisenä syksynä puolueen perustamisen seurauksena sen eduskuntaryhmä oli kasvanut 33 edustajasta 42:een. Puolueen kentällä vallitsi suuri innostus ja paikallisosastoja perustettiin runsaasti.

Puolueen vaalistrategiassa keskityttiin pitkälti pitkän aikavälin tavoitteisiin puolueen järjestötyön käynnistämiseksi pikemmin kuin voimin kohdistamiseksi itse vaalitaistelua varten. Tämä näkyi käytännössä siten, että vaaleissa päätettiin säästää rahaa painatuskuluissa ja pääasiallinen vastuu vaalityöstä siirrettiin vapaehtoisille puhujille ja lehdistölle. Vain vähän ennen vaaleja puolue päätti julkaista lentolehtisen, jossa selitettiin vielä siinä vaiheessa oudoksi katsotun puolueen pääperiaatteita [tähän kuva tästä lentolehtisestä, jos löytyy].

Kokoomuksen vaalipropagandassa nojauduttiin vielä voimakkaasti menneisyyteen ja erityisesti edellisen vuoden sisällissotaan: ”punaisten hengen” katsottiin edelleen olevan voimissaan ja uuden kapinan uhka edelleen mahdollinen. Siksi yhteiskuntajärjestystä oli entisestään lujitettava. Toisaalta vaalijulistuksessa korostettiin arkisempien asioiden tarpeellisuutta: yleistä oppivelvollisuutta, verotuksen uudistamista, kansakunnan varallisuuden kasvattamista, teollisuustyöväen aseman parantamista jne.

Vaalitulos oli kaikesta huolimatta pettymys: eduskuntaan valittiin ainoastaan 28 edustajaa. Vanhasuomalaiseen eduskuntaryhmään verrattuna tappio oli viisi kansanedustajaa.

Kannatus %ÄänetValitut edustajatEhdokkaita yhteensä
15,7151 01828168