Eduskuntavaalit 1922

Vuoden 1922 vaalien pääteemat kirjattiin lähes 200 sivuiseen vaalikirjaan. Keskeisimpiä teemoja olivat Lex Kallio, puolustuslaitokset vahvistaminen ja asevelvollisuus, kunnallislait sekä armahduspolitiikka. Paljon painoa annettiin myös ulkopoliittisille teemoille: kokoomuksen mielestä keskustalaiset kehuskelivat perusteetta, että ulkopolitiikassa viime aikoina saavutetut voitot olivat jotenkin keskustan politiikan ansioita. Näitä keskeisiä ulkopoliittisia kysymyksiä olivat muun muassa poliittinen suunnanmuutos ensimmäisen maailmansodan lopussa, Ahvenanmaan kysymyksen ratkaiseminen ja Tarton rauhansopimus.

Todellisuudessa ulkopolitiikasta vallitsi porvaripuolueiden kesken kuitenkin verraten laaja yksimielisyys, eivätkä taloudelliset tai yhteiskunnalliset kysymykset noudattaneet puoluejakoa. Kokoomuksessa pohdittiinkin vaaliliiton mahdollisuutta maalaisliiton kanssa, mikä ei kuitenkaan toteutunut.

Koska kokoomuksella ei ollut vuoden 1922 vaaleihin vahvaa organisaatiota, käytettiin rahaa paljon (220 000 markkaa) lehdistöön ja erilaiseen vaalimainontaan, kuten vaalijulistukseen ja vaalikirjaan. Lahjoituksina saatiin rahaa kaiken kaikkiaan 360 000 markkaa.

Vuoden 1922 eduskuntavaaleissa kokoomus saavutti tuntuvaa menestystä verrattuna edellisiin vaaleihin: puolueen edustajamäärä nousi 28:sta 35:eenja tulokseen voitiin olla hyvin perustein tyytyväisiä. Puolue saavutti menestystä Etelä- ja Länsi-Suomen ohella myös syrjäisemmillä seuduilla.

Kannatus % (muutos %-yks.)ÄänetValitut edustajatEhdokkaita yhteensä
18,1 (+ 2,4)157 116            35 (+7)154