Eduskuntavaalit 1936

Vuoden 1936 eduskuntavaalien alla kokoomuspuolue oli tiukassa paikassa edellisissä vaaleissa kärsityn vaalitappion seurauksena eikä varaa useamman paikan menettämiselle ollut. Puolue oli edellisen vuoden puoluekokouksessaan irtisanoutunut IKL-yhteistyöstään ja Paasikiven johtamat maltillisemmat voimat olivat saavuttaneet valta-aseman. Tästä huolimatta tappio seuraavissakin vaaleissa näytti verrattain todennäköiseltä, mikä olisi voinut johtaa valtasuhteiden radikaaliin muutokseen oikeistopuolueiden. Jos IKL nousisi suurimmaksi oikeistopuolueeksi, tarjoaisi se revanssin mahdollisuuden kokoomuspuolueen IKL-mieliselle siivelle nousta jälleen puolueen johtoon.

Puolueen vaalitoiminnasta esiteltiin selostus puolueen keskusliitolle marraskuussa 1936. Puolueessa arveltiin ennen vaaleja, että IKL:ään liittyneet entiset kokoomuslaiset olisi mahdollista käännyttää takaisin:

IKL on saanut kannattajia lähinnä kahdella tavalla. Se on toisaalta tarjonnut ihmisille kestävien ja kannatettavien ihanteiden ohella, (jotka ainakin Kokoomus oli jo ennen IKL:ää omaksunut) joukon utopistisia tai suorastaan demagoogisia päämääriä. joiden näennäinen ihanteellisuus on vaikuttanut monien mieliin. - -

Muiden suurten puolueiden kannalta vuoden 1936 vaalit eivät olleet yhtä merkitykselliset ja ylipäänsä vaalikamppailua käytiin huomattavasti vähemmän kiihkeissä tunnelmissa kuin 1930 tai 1933. Kokoomus onnistui kampeamaan itselleen kaksi lisäpaikkaa, mikä voidaan katsoa paasikiveläisyyden voitoksi. IKL puolestaan ei saanut yhtään lisäpaikkaa ja puolueen eteneminen oli vastoin odotuksia pysähtynyt.

K.J. Kalliala käsitteli vuonna 1936 julkaisemassaan teoksessaan kokoomuksen ja IKL:n välistä suhdetta. Teos löytyy virtuaalitutkijasalistamme täältä. Lisätietoja IKL:stä löytyy niin ikään pienpainatekokoelmaamme kuuluvasta teoksesta Isänmaallisen kansanliikkeen aloitteet ja toiminta eduskunnassa vaalikaudella 1933-1936 (1936). Teosta pääsee selaamaan täältä


Kannatus %Äänet KOKValitut edustajat
10,36121 619            20 (+2)