Eduskuntavaalit 1939


Vuoden 1939 eduskuntavaalit käytiin heinäkuussa kiristyvien kansainvälisten suhteiden ilmapiirissä. Kokoomus oli pitänyt edellisenä vuonna puoluekokouksen, jossa monet esitykset (mm. hallituskysymys, presidentin vallan lisääminen, suhde IKL:ään) hyväksyttiin sellaisinaan.

Missään suuressa huumassa ei eduskuntavaaleihin selvästikään lähdetty. Maanpuolustuksen vahvistaminen, joka oli jo pitkään ollut kokoomuksen yksi keskeisimmistä vaaliteemoista, oli aikaisempaa enemmän esillä vuoden 1939 eduskuntavaalikampanjassa. Tulos oli silti kaikin puolin tyydyttävä: kokoomus sai viisi lisäpaikkaa IKL:n menettäessä kuusi ja vahvisti siten asemaansa suurimpana oikeistopuolueena.

Kokoomuksen vaaliohjelma esiteltiin maaliskuussa 1939 puolueen valtuuskunnalle. Ohjelmassa lähdettiin liikkeelle maanpuolustuksesta ja puolustuslaitoksen lujittamista pidettiin ensiarvoisen tärkeänä. Erityisesti ohjelmassa nostettiin esille merivoimien merkitys ja kritisoitiin sitä, että merivoimat jäivät vuoden 1938 varustuslain ulkopuolelle. Ulkopolitiikassa puolestaan vedottiin puolueettomuuspolitiikan noudattamiseen, mutta toisaalta korostettiin nojautumista muihin pohjoismaihin, eritysiesti Ruotsiin.

Vaaliohjelmassa kannettiin myös huolta demokraattisten valtiojärjestelmien tuhoutumisesta Euroopassa ja peräänkuulutettiin järjestelmän toimivuuden puolesta Suomessa.

Vaalikaudesta 1936-1939 kirjoitti nimimerkillä "Kokoomuslainen" neljäkymmentäsivuisen kirjasen, jossa perusteellisesti käydään erilaisia sisäpoliittisia havaintoja kolmelta edeltävältä vuodelta. Teos löytyy virtuaalitutkijasalin pienpainetekokoelmasta täältä.


Kannatus % (muutos %-yks.)Äänet KOKValitut edustajat
13,58 (+3,22)176 21525 (+)