Tietosuojaseloste

 

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja
Laadittu 1.3.2012, päivitetty 21.9.2012
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
 

1. Rekisteripitäjä
Porvarillisen Työn Arkisto
Kalkkipellontie 6 B
02650 ESPOO
Y-tunnus 0222613-4

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Tutkija Riku Keski-Rauska 0400 - 545 049
Arkistonjohtaja Hannele Toropainen 050 - 577 1124

3. Rekisterin nimi
Porvarillisen Työn arkiston virtuaalitutkijasali-palvelun asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään asiakkaan käyttölupapyyntöjen, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan perustiedot:
Asiakkaan etu- ja sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, aineistojen käyttötarkoitus ja tutkimuksen aihe

Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot:
Käyttäjätunnus ja salasana, tiedot asiakkaan käyttöluvista, tilauksista ja käyttöehtojen hyväksymispäivä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkuus ja asiointi:
Porvarillisen Työn Arkisto

Yhteystietojen päivitykset:
Itsepalveluna palvelussa

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Porvarillisen Työn Arkisto ei luovuta asiakasrekisterin tietoja arkistolaitoksen ulkopuolisille kolmansille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Porvarillisen Työn Arkiston asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Asiakkaalla on henkilötietolain perusteella tarkastusoikeus hänestä Porvarillisen Työn Arkiston virtuaalitutkijasali-palvelun asiakasrekisteriin tallennettuihin tietoihin.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena osoitteeseen:
Porvarillisen Työn Arkisto
Kalkkipellontie 6 B
02650 ESPOO

Tarkastuspyyntö voidaan esittää henkilökohtaisesti osoitteessa:
Porvarillisen Työn Arkisto
Kalkkipellontie 6 B
02650 ESPOO


Tarkastuspyyntöä henkilökohtaisesti tehtäessä on esitettävä kuvallinen ja voimassa oleva virallinen henkilöllisyystodistus.

Porvarillisen Työn Arkisto vastaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti esitettyihin tietojen tarkastuspyyntöihin kirjattuna kirjeenä 3 kuukauden sisällä tarkastuspyynnön esittämisestä.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
Itsepalveluna Porvarillisen Työn Arkiston virtuaalitutkijasali-palvelussa:

Käyttäjä voi itse tarkistaa ja korjata/muokata seuraavat tiedot Porvarillisen Työn Arkiston virtuaalitutkijasali-palvelussa: osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja salasana. Näiden lisäksi käyttäjä voi tarkistaa nimitietonsa ja aineiston käyttötarkoituksen virtuaalitutkijasali-palvelussa.

Kirjallinen korjaamispyyntö tulee toimittaa osoitteeseen:
Porvarillisen Työn Arkisto
Aleksis Kiven katu 17 A 22
00510 HELSINKI

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö tehdään kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti.

11. Muut mahdolliset oikeudet
Ei muita oikeuksia.