Porvarillisen Työn Arkisto kerää vaaleihin liittyviä kampanja-aineistoja

7.3.2023


Porvarillisen Työn Arkisto (PTA) kokoaa ja tallentaa Kansallinen Kokoomus rp:n, sen eduskuntaryhmän sekä jäsen- ja erillisliittojen arkistoaineistoja ja toimii puolueen keskusarkistona.

Pyydämme nyt Kokoomuksen eduskuntavaaliehdokkaita ja ehdokkaiden taustatiimejä lähettämään vaaleihin liittyviä ehdokasmainoksia, julisteita, valokuvia, kampanjalehtiä tai muuta kampanja-aineistoa Porvarillisen Työn arkistoon.