Käkönen, Kalle

Kalle Käkönen

Syntymäaika:
1890

Paikkakunta:
Kirvu

Merkittävimmät toimet:
kansanedustajaehdokas
kaupunginvaltuutettu
 

 

Kalle Käkönen syntyi 1890 Kirvussa maanviljelijän poikana, joka jo 16-vuotiaana, rohkeana ja eteenpäinpyrkivänä nuorukaisena antautui liikealalle. Hän toimi ensin liikeapulaisena Kirvussa, Ristiinassa ja Viipurissa. Perehdyttyään käytännölliseen liiketoimintaan hän perusti 1922 oman kaupan Kirvuun, jossa harjoitti liiketoimintaa aina vuoteen 1940, jolloin sijoittui väliaikaisesti siirtokauppiaaksi Imatralle. Jatkettuaan välirauhan aikana liiketoimintaansa Kirvussa hän jatkosodan ja Karjalan luovutuksen johdosta oli pakotettu lopullisesti sijoittumaan Imatralle, jossa hän toimii kauppiaana.

Kalle Käkönen ei ole vain innokas yksityisyrittäjä ja talousmies, vaan se ohessa myös innokas järjestötyöntekijä ja ansioitunut urheilujohtaja. Kirvussa hän toimi kunnanvaltuuston jäsenenä ja puheenjohtajana ja kuuluu nykyään Imatran kauppalanvaltuustoon. Lisäksi hän toimi Kirvussa lukuisien lauta- ja toimikuntien sekä säästöpankin, puhelinyhtiön ja sähköyhtiön hallintoelimissä. Edelleen hän on yksityisyrittäjäin alue- ja paikallisjärjestön johtokunnan jäsen ja Ylä-Vuoksen Karjala –seuran puheenjohtaja sekä SVUL:n Viipurin piirin puheenjohtaja ja toiminut Kirvun Vilkkaan puheenjohtajana 35 vuotta.

Lähteet ja kirjallisuus: Karjalan Kansallisen Kokoomuksen kansanedustajaehdokkaat 1948 Kymen läänin vaalipiirissä –lehti, PTA.

julkaistu 9.6.2010