Karvo, Ulla Marita

Ulla Marita (T) Karvo

Syntymäaika:
14.09.1960

Paikkakunta:
Rantasalmi, Helsinki

Merkittävimmät toimet:
kansanedustaja
kaupunginvaltuutettu
 

 

 

Karvo, Ulla Marita S 14.09.1960 Rantasalmi V toimitusjohtaja Raimo Kullervo Ihalainen, yrittäjä Elvi Sinikka Ihalainen L Anna 1986

URA. oikeustieteen kandidaatti 1989 (Lapin yliopisto), oikeustieteen lisensiaatti 1994 (Lapin yliopisto)

tuomioistuinharjoittelu, Lapin tuomiokunta 1989-1990, ympäristöoikeuden assistentti, Lapin yliopisto 1990-, ympäristöoikeuden professori, Lapin yliopisto. (oto) 2000-2001, maakuntasihteeri, Lapin liitto 2003-, Kokoomuksen kansanedustaja Lapin vaalipiiri 21.03.2007 -

Suuri valiokunta 03.05.2007 -, Perustuslakivaliokunta 03.04.2007 -, Hallintovaliokunta (vj) 03.04.2007 -, Sivistysvaliokunta (vj) 03.05.2007 -, Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta 04.04.2007 -, Arktisen alueen parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta (vpj) 15.05.2007 -

Pohjoismaiden Neuvoston tarkastuskomitea (pj) 2009-

Osuuskauppa Arinan edustajisto 1998-2001, 2001-; Osuuskauppa Arinan hallintoneuvosto 2003-; Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto hallitus 2004-; Osuuskauppa Arinan hallintoneuvosto 2003-; Lapin kokoomus (pj) 2002-2003, 2007-; Kokoomuksen puoluehallitus 2002-2004, 2007-;Rovaniemen seurakunnan valtuusto 1999-2006; Rovaniemen yhdistymisen järjestelytoimikunta 2005; Rovaniemen kaupunginvaltuuston ja -hallituksen jäsen 1997-2004; Lappi Areena Oy:n hallitus 2000-2004; Rovaseutu kuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäsen 1997-2004; Lapin liikuntakeskuksen hallitus ja johtokunta 1997-2004; Rovalan kansalaisopiston hallitus 2001-2003; Lapin liiton valtuusto ja tarkastuslautakunta 2000-2003; Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan neuvosto 1996-2002; Metsähallituksen Lapin neuvottelukunta (vpj) 1997-2000; Lakimiesyhdistyksen Lapin osasto (pj) 1995; Kemijoki Oy:n hallintoneuvosto (vpj) 2008-; Eurooppalainen Suomi ry (vpj) 2009- ; Rovaniemen kaupunginvaltuusto 2009- ; Kokoomuksen valtuustoryhmä (pj) 2009-; Pohjola-Nordenin Lapin piiri (pj) 2009-

ARVONIMET JA KUNNIANOSOITUKSET. varatuomari 1990

JULKAISUT. Määräaloittainen jäämistösaanto; Oikeustiede - Jurisprudentia XXVII 1994; Kestävän kehityksen merkityksestä; Oikeustieteiden tiedekunnan 15-vuotisjuhlajulkaisu, Juridica Lapponica 1994; The Sigfinicance of Sustainable Development; Bäredugtighed - en retsteoretisk begrebsanalyse, red E.M. Basse, Gadjura, Kobenhavn 1995; Kestävä kehitys rakennuslaissa; Ympäristöjuridiikka 1/1996 1996; & Matti Niemi: Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Lapin alaosaston 50 toimintavuotta; Juhlajulkaisussa Suomalaisen lakimiesyhdistyksen Lapin alaosasto ry. 50 vuotta 1997; Kestävä kehitys kaupunkisuunnittelussa; Oikeuskirja 2 1997

julkaistu 17.8.2009