Projektin esittely

Kokoomusbiografian toimituskunta


Kokoomusbiografian päätoimittajana toimi valtiotieteiden tohtori, professori Martti Häikiö.

Keskeisessä asemassa kirjoittajina ja tekstien tarkastajina olivat: VTT, professori Vesa Vares, FL , toimittaja Jyrki Vesikansa ja VTT, professori Seikko Eskola.

Toimituspäällikkönä YTK, arkiston johtaja Hannele Toropainen.

Tietokantavastaavana FT, tutkija Riku Keski-Rauska.Projektin esittely

Kokoomuksen 90-vuotispäivänä internetissä avautunut Kokoomusbiografia sisältää täydentyvän kokoelman pienoiselämäkertoja kokoomusvaikuttajista presidenteistä kunnallisiin vaikuttajiin, suomalaisen puolueen ajoista tähän päivään. Hankkeen käynnistämisen on rahoittanut Snellman-Säätiö ja se on toteutettu Porvarillisen Työn Arkistossa.

Jokainen pienoiselämäkerta sisältää laajemman tai suppeamman artikkelin kunkin poliittisesta toiminnasta ja muusta elämästä.

Kokoomusbiografian tavoitteena on tuottaa tieteellisesti pätevä, luotettava, helppolukuinen ja helposti saavutettavissa oleva kokoomuslaisten vaikuttajien pienoiselämäkertojen kokoelma ja luoda kokoomuslaisista poliitikoista, taustavaikuttajista ja toimijoista läpileikkaus, joka ulottuu kaikille politiikan tekemisen tasoille kentältä valtakunnan ylätasolle.

Projektin ensisijaisena julkaisumediana on Porvarillisen työn arkiston kotisivun yhteyteen perustettu biografia-sivusto. Sähköinen tietokanta mahdollistaa tietojen täydentämisen ja korjaamisen. Projektin avulla toivotaan myös voitavan kartuttaa arkiston kokoelmia kokoomuspoliitikkojen yksityisarkistojen luovutusten myötä.

Projektin aineistosta on myöhemmin mahdollista julkaista myös painettuja teoksia, jotka voivat sisältää valikoimia tietokannasta. Esimerkkejä voisivat olla eri ammattiryhmät, ministerit, naiset ja kunnalliset vaikuttajat. Teemajulkaisujen kautta voidaan tuoda esiin valmiista aineistosta mahdollisia erityispiirteitä, joita liittyy esimeriksi saman taustan tai maantieteellisen alueen omaaviin kokoomusvaikuttajiin.

Biografiahankkeen toivotaan edistävän laajempien elämäkertojen kirjoittamista ja julkaisua, joiden julkaisu voi tulla kyseeseen tämän projektin yhteydessä tai ohessa. Elämäkertatekstien lisäksi Porvarillisen Työn Arkisto vastaanottaa biografia-sivustoon liittyen kaikenlaista henkilöhistoriallista arkisto-, valokuva ym. aineistoa.


Presidentistä perusyhdistyksen puheenjohtajaan

Kokoomusbiografian alkuvaiheen kokoelma on vasta ensimmäinen näyte mukaan tulevista henkilöistä. Sen tavoitteena on osoittaa henkilövalikoiman laajuus. Projekti pyrkii kirjaimellisesti siihen että kaikki voivat päästä mukaan – kunhan henkilöartikkeleille vain löytyy kirjoittaja. Seuraavan vaiheen tavoite on kuitenkin yli tuhat nimeä. Kokoomusbiografian henkilövalikoimaa on ryhdytty kokoamaan seuraavan kaavan mukaan:

A 10-20 sivun artikkeli 23 henkeä

- Presidentit, pääministerit, puolueen puheenjohtajat

B 5-10sivun artikkeli 93 kpl

- Ministerit, eduskuntaryhmän puheenjohtajat, suurten kaupunkien (10 kaupunkia) kaupunginjohtajat, puoluesihteerit

C 2-10 sivun artikkeli 864 kpl

- Kansanedustajat, europarlamentaarikot, piirien puheenjohtajat ja

toiminnanjohtajat, pienempien kaupunkien ( 26 kaupunkia) kaupunginjohtajat, apulaiskaupunginjohtajat, ministerien poliittiset valtiosihteerit, merkittävät poliittiset virkanimitykset

D ½-2 sivun artikkeli

- puoluevaltuuston jäsenet, erikoisliittojen puheenjohtajat ja työntekijät, kaupunginvaltuutetut, lautakuntien jäsenet, puolue- ja piiritoimistojen ja erikoisliittojen työntekijät, perusyhdistysten puheenjohtajat jne. jne.