Kampanja-aineistot talteen

Porvarillisen Työn Arkisto kerää vaaleihin liittyviä kampanja-aineistoja


Porvarillisen Työn Arkisto (PTA) kokoaa ja tallentaa Kansallinen Kokoomus rp:n, sen eduskuntaryhmän sekä jäsen- ja erillisliittojen arkistoaineistoja ja toimii puolueen keskusarkistona. Arkiston kokoelmiin kuuluu muun muassa laaja vaaliaineistokokoelma vuodesta 1918 lähtien. 

Pyydämme nyt Kokoomuksen eduskuntavaaliehdokkaita lähettämään vaaleihin liittyviä ehdokasmainoksia, julisteita, valokuvia, kampanjalehtiä tai muuta kampanja-aineistoa Porvarillisen Työn arkistoon.


SÄHKÖISESSÄ MUODOSSA OLEVAT VAALIAINEISTOT

.PDF ja .JPG -muodossa olevat aineistot toimitetaan lähettämällä ne sähköpostitse osoitteeseen: porvarillisentyonarkisto(at)gmail.com.
Sähköpostiviestin otsikoksi SUKUNIMI ETUNIMI, PAIKKAKUNTA, KOKOOMUSPIIRI.

Esim. Meikäläinen Maija, Tampere, Pirkanmaan Kokoomus


Huom! Mikäli toimitatte aineistoja pilvipalvelua käyttäen, huolehtikaa aineistolinkin riittävän pitkästä toiminta-ajasta (väh. 6 kk).


PAPERIMUODOSSA OLEVAT VAALIAINEISTOT

Perinteiset vaalijulisteet, pienpainatteet, kortit ym. paperiaineistot toimitetaan postitse/paikan päällä käymällä osoitteeseen: 

Porvarillisen Työn Arkisto
Kalkkipellontie 6 B
02650 ESPOO

Aineistoja lähetettäessä pyydämme liittämään mukaan saatteen, josta käy ilmi lähettäjän tiedot sekä lyhyt kuvaus aineistosta.

Lisätietoja: Oskari Siltanen, oskari.siltanen(at)kokoomus.fi 050 5232029