Aineistoluovutukset

Porvarillisen Työn Arkisto kerää eduskuntavaaleihin liittyviä kampanja-aineistoja


Porvarillisen Työn Arkisto (PTA) kokoaa ja tallentaa Kansallinen Kokoomus rp:n, sen eduskuntaryhmän sekä jäsen- ja erillisliittojen arkistoaineistoja ja toimii puolueen keskusarkistona. Arkiston kokoelmiin kuuluu muun muassa laaja vaaliaineistokokoelma vuosilta 1918-2014. Pyydämme nyt Kokoomuksen eduskuntavaaliehdokkaita lähettämään vaaleihin liittyviä ehdokasmainoksia, julisteita, valokuvia, kampanjalehtiä tai muuta kampanja-aineistoa Porvarillisen Työn arkistoon.


SÄHKÖISESSÄ MUODOSSA OLEVAT VAALIAINEISTOT

.PDF ja .JPG -muodossa olevat aineistot toimitetaan lähettämällä ne sähköpostitse osoitteeseen: porvarillisentyonarkisto(at)gmail.com.
Sähköpostiviestin otsikoksi SUKUNIMI ETUNIMI, PAIKKAKUNTA, VAALIPIIRI.


PAPERIMUODOSSA OLEVAT VAALIAINEISTOT

Perinteiset vaalijulisteet, pienpainatteet, kortit ym. paperiaineistot toimitetaan osoitteeseen: Porvarillisen Työn Arkisto
Kalkkipellontie 6 B
02650 ESPOO

Aineistoja lähetettäessä pyydämme liittämään mukaan saatteen, josta käy ilmi lähettäjän tiedot sekä lyhyt kuvaus aineistosta.

Lisätietoja: Riku Keski-Rauska, riku.keski-rauska(at)kokoomus.fi, 0400 – 545 049