Alava, Tauno Ensio

Tauno Ensio (T) Alava

Syntymäaika:
1907

Paikkakunta:
Ruokolahti, Kouvola

Merkittävimmät toimet:
kansanedustajaehdokas
kaupunginvaltuutettu
 

 

Tauno Alava on syntynyt 1907 Ruokolahdella. Suoritettuaan keskikoulun ja Kotkan kauppaopiston kurssin hän antautui rautateitten palvelukseen ja toimii nykyään I lk. kirjurina 10. liikennejakson toimistossa Kouvolassa. Vakinaisen virkatoimensa ohessa hän on innolla osallistunut järjestöpyrintöihin. Hän on toiminut Rautatievirkamiesliiton julkaisun toimitussihteerinä, taloudenhoitajana ja liiton hallituksen jäsenenä, VR:n Liik. Virkamiesyhdistyksen toisena puheenjohtajana ja Kaakkois-Suomen Rautatievirkamiehet ry:n puheenjohtajana ja junaturvallisuustoimikunnan jäsenenä.

Hän on Kouvolan kauppalanvaltuuston ja –hallituksen jäsen ja kauppalanjohtajan varamies sekä monien toimikuntien jäsen. Hän kuuluu Kouvolan Kansallisseuraan ja on ollut Kansallisten Nuorten po:n puheenjohtajana. Hän on erittäin tarmokas ja kyvykäs virkamies, jollaisia eduskuntatyössäkin tarvitaan.

Rautatievirkamies, majuri Ensio Alava edustaa lähinnä vaalipiirimme erittäin suurilukuista rautatiehenkilökuntaa sekä yleensäkin kaikkia viran- ja toimenhaltijoita. Hänen erikoisharrastuksensa ovat lähinnä kohdistuneet rautateitten liikenne kysymyksiin. Sotien aikana hän Päämajan rautatieupseerina joutui selvittelemään monia pulmallisia liikennekysymyksiä ja ratkaisi ne kiitettävällä tavalla. Sen jälkeenkin hän on laatinut suunnitelmia liikenneolojen parantamiseksi erikoisesti valtionrautateitten 10. liikennejaksossa, joka käsittää mm. Kymen ja Vuoksenlaakson muodostaen rautateittemme suurimman teollisuusalueen.

Lähteet ja kirjallisuus: Karjalan Kansallisen Kokoomuksen kansanedustajaehdokkaat 1948 Kymen läänin vaalipiirissä –lehti, PTA.

julkaistu 9.6.2010