Eduskuntavaalit 2023

Porvarillisen Työn Arkisto kerää vaaleihin liittyviä kampanja-aineistoja


Porvarillisen Työn Arkisto (PTA) kokoaa ja tallentaa Kansallinen Kokoomus rp:n, sen eduskuntaryhmän sekä jäsen- ja erillisliittojen arkistoaineistoja ja toimii puolueen keskusarkistona. Arkiston kokoelmiin kuuluu muun muassa laaja vaaliaineistokokoelma vuodesta 1918 lähtien. 

Pyydämme nyt Kokoomuksen eduskuntavaaliehdokkaita lähettämään vaaleihin liittyviä ehdokasmainoksia, julisteita, valokuvia, kampanjalehtiä tai muuta kampanja-aineistoa Porvarillisen Työn arkistoon.


Sähköisessä muodossa olevat vaaliaineistot
.pdf, .jpg, .tiff tms. kuvatiedostot (max. 30 Mt) toimitetaan Porvarillisen Työn Arkistoon alla olevaa lomaketta käyttäen.

Mikäli tiedostoja on enemmän ja/tai yksittäisten tiedostojen koko on yli 30 Mt, täyttäkää oheinen lomake ja lähettäkää arkistoitavat tiedostot WeTransferillä osoitteeseen porvarillisentyonarkisto(at)gmail.com


Fyysisellä tallennusmedialla tai paperimuodossa olevat vaaliaineistot
Perinteiset vaalijulisteet, pienpainatteet, kortit ym. paperiaineistot sekä fyysisellä tallennusmedialla (USB-tikut, CD- ja DVD-levyt) olevat kampanja-aineistot toimitetaan postitse/paikan päällä käymällä. 

Porvarillisen Työn Arkisto
Kalkkipellontie 6 B
02650 ESPOO

Aineistoja lähetettäessä pyydämme liittämään mukaan saatteen, josta käy ilmi lähettäjän tiedot (ml. piirijärjestö ja paikkakunta) sekä lyhyt kuvaus vaaliaineistosta.

Lisätietoja ja ohjeistusta: Oskari Siltanen, oskari.siltanen(at)kokoomus.fi 050 5232029

Liitetiedostot

Mikäli tiedostoja on enemmän ja/tai yksittäisten tiedostojen koko on yli 30 Mt, täyttäkää oheinen lomake ja lähettäkää arkistoitavat tiedostot WeTransferillä osoitteeseen porvarillisentyonarkisto(at)gmail.com