Esittely

Porvarillisen Työn Arkisto lyhyesti

Porvarillisen Työn Arkisto (PTA) on perustettu vuonna 1975 säilyttämään ja kokoamaan konservatiivista yhteiskunnallista toimintaa koskevia ja porvarillisissa järjestöissä syntyneitä asiakirjoja.  Aineistot asetetaan arkiston ohjesäännön ja muiden arkiston käyttöä koskevien määräysten mukaisesti opinto- ja tutkimustyötä harjoittavien käytettäviksi.

Toimintaansa Porvarillisen Työn Arkiston säätiö saa valtionapua enintään 80% siihen oikeuttavista menoista, jotka on määritelty laissa ja asetuksessa yksityisluontoisten arkistojen valtionavusta.


Porvarillisen Työn Arkisto kokoaa ja tallentaa pääasiassa Kansallinen Kokoomus rp:n, sen eduskuntaryhmän sekä jäsen- ja erillisliittojen vanhinta arkistoaineistoa ja toimii puolueen keskusarkistona. Myös ns. puoluetta lähellä olevien säätiöiden arkistot säilytetään PTA:ssa.

PTA:ssa on myös useita henkilöarkistoja sekä laaja valokuva-arkisto. Suurimman kokoelman muodostaa Nykypäivä-lehden teossa syntyneet valokuvat.

Ajallisesti arkistomateriaalia on autonomian ajoista nykypäivään saakka. Analogisen arkistoaineiston ohella tutkijoiden käytössä on enenevässä määrin myös digitaalista arkistomateriaalia.


Porvarillisen Työn Arkiston Säätiö

Arkiston toimintaa ylläpitää ja valvoo Porvarillisen Työn Arkiston Säätiö (PTAS), joka perustettiin tammikuussa 1975 ja rekisteröitiin säätiörekisteriin 26.5.1975 numerolla 2084. Säätiön päätösvaltaa käyttää hallitus, johon kuuluu viisi Kansallinen Kokoomus rp:n puoluehallituksen viideksi vuodeksi nimittämää, porvarillisen työn eri aloja edustavaa jäsentä.

Säätiön asiamiehenä toimii FT Riku Keski-Rauska.

PORVARILLISEN TYÖN ARKISTON SÄÄTIÖN HALLITUS:

Vesa Määttä, FT, puheenjohtaja
Timo Elo, hallintopäällikkö, varapuheenjohtaja
Jenni Karimäki, VTT, jäsen
Vesa Järvinen, museonjohtaja
Vesa Vares, professori, jäsen