Rinne, Frans Urpo

Frans Urpo (T) Rinne

Syntymäaika:
1911

Paikkakunta:
Turku

Merkittävimmät toimet:
kansanedustajaehdokas

 

 

Agronomi, maanviljelijä Frans Urpo Rinne on syntynyt Turussa 1911 ja valmistunut agronomiksi 1937. Samana vuonna hän tuli Varsinais-Suomen Maanviljelysseuran maaviljelyskonsulentiksi. Sodan aikana hän työskenteli poikkeuksellisten olojen aiheuttamissa erikoistehtävissä, nimittäin Varsinais-Suomen pohjoisen työvoimapiirin päällikkönä 1942-45 sekä Maanviljelysseuran tuotantokonsulenttina 1941-45. Agronomi Rinne on pitkän aika toiminut myös käytännön maanviljelijänä. Ensin hän viljeli Kaarinan Kuikkalan tilaa sekä vuodesta 1945 omistamaansa Mikkolan tilaa Halikossa. Hän on Lounais-Suomen Metsänhoitoyhdistysten liiton johtokunnan ja Salon raakasokeritehdas Oy:n hallintoneuvoston jäsen, Salon seudun Maataloustuottajain yhdistyksen puheenjohtaja, samoin Halikon-Angelniemen metsänhoitoyhdistyksen ja kuulunut vuosina 1945-47 maataloustyönantajain valtuuskuntaan.

1945 eduskuntavaaleissa hän oli kokoomuksen ehdokkaana ja on myös piiritoimikunnan varapuheenjohtaja ja maatalousvaliokunnan jäsen. Yliopistosivistyksen saaneena ja käytännön kokemusta omaavana maanviljelijänä hän onkin mitä sopivin maatalousväen luottamushenkilöksi.

J. K. Paasikiven presidenttiehdokkuudesta 1949 hän toteaa seuraavaa:

”Pidän ensiarvoisen tärkeänä, että presidentiksi tulee riittävän arvovaltainen henkilö, jonka panos sekä ulkopoliittisesti että myös maamme sisäisissä asioissa on henkilöitymänä kyllin painava, jotta rauhallinen kehitys voisi jatkua ja entisestään syventyä. Presidentti Paasikiven laaja valtiomieskokemus takaa sen, että valtiomme kokonaisetu tulee ensisijaisesti otetuksi huomioon ja että oikea suhteellisuus maan sisäisessä elämässä pyritään säilyttämään ja kehittämään sitä siten, että eri kansalaispiirit voisivat tuntea turvallisuuden tunnetta ja täten luottamus talouselämäämme säilyy.”

Lähteet ja kirjallisuus: Varsinais-Suomen Kansallinen Kokoomus – presidentin valitsijamiesehdokkaat 1949 –lehti, PTA

julkaistu 9.6.2010