Palvelut

Palvelut tutkijoille

Porvarillisen Työn Arkiston tarkoituksena on 
1.      koota ja säilyttää konservatiivista yhteiskunnallista toimintaa ja porvarillista työtä koskevia asiakirjoja, pöytäkirjoja, kirjeitä, kertomuksia, kirjoja, lentolehtisiä, julistuksia, sanomalehtiä, aikakausilehtiä, pilalehtiä, kuvia, filmejä, äänitteitä, tallenteita yms. sekä

2.     pitää niitä erityisten järjestyssääntöjen ja muiden arkiston käyttöä koskevien määräysten mukaan opinto- ja tutkimustyötä harjoittavien käytettävissä.

TUTKIJAPALVELUT JA ARKISTOSSA ASIOIMINEN

Porvarillisen Työn Arkistossa asioiminen on maksutonta ja henkilökunta auttaa kaikissa kysymyksissä.

Asiointiin liittyviä yleisohjeita:

  • Tutkijasali on auki MA-TO kello 9.00 – 16.00 ja PE 9.00 – 15.00. 
    Huom! Heinäkuussa aukioloajoissa voi olla muutoksia.
  • Ulko-ovi on aina lukossa, joten soita ovikelloa.
  • Etsi haluamasi asiakirjat sähköisen arkistotietokannan avulla (löytyy kotisivulta)
  • Asiakirjatilaukset on hyvä tehdä ennen arkistovierailua, mutta tilauksen voi tehdä myös arkistovierailun yhteydessä.
  • Asiakastilamme ovat estettömät.

Porvarillisen Työn Arkistossa säilytettävät arkistoaineistot ovat rajoituksetta asiakkaiden käytettävissä, ellei arkiston luovuttajan kanssa ole sovittu toisin.

Suurin osa säilytettävistä arkistoaineistoista on tutkijan käytettävissä heti aineistotilauksen jälkeen. Käyttäjä sitoutuu aineistotilauksen allekirjoittaessaan noudattamaan lakeja ja määräyksiä asiakirjojen julkisuudesta ja tekijänoikeuksista.

Arkistoaineistojen kuvaaminen omaan käyttöön on sallittua. Käyttörajoitettujen aineistojen kopiointi ja valokuvaaminen on luvanvaraista.

Osa arkistoaineistostamme on digitoitu ja vapaasti käytettävissä arkistohakupalvelun kautta.
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Palvelut arkistoaineistojen luovuttajille

Onko yhdistykselläsi asiakirjoja, joita ei enää tarvita toiminnassa? Löytyykö sinulta omia tai sukulaistesi henkilöhistoriallisia aineistoja, jotka sivuavat Kansallista Kokoomusta tai sen läheisjärjestöjä? Tiesithän, että aineistosi saattaa olla arvokasta lähdeaineistoa historiantutkimukselle?

Arkistointi on maksutonta

Porvarillisen Työn Arkisto on konservatiivista yhteiskunnallista toimintaa ja porvarillista työtä tekevien toimijoiden keskus- ja päätearkisto (mm. Suomalaisen puolue ja Kansallisen Kokoomuksen keskus-, piiri- ja läheisjärjestöt, säätiöt ja yksityishenkilöt). 

Arkisto ottaa vastaan sekä yhdistysten että yksityishenkilöiden arkistoja, joista tehdään luovutussopimukset luovuttajan toivomusten mukaisesti. Luovuttaja voi rajoittaa aineiston käyttöä tai määrätä sille määräaikaisen salassapitoajan. Arkistointi on maksutonta

Kun arkistoaineksen luovuttaminen on ajankohtaista, ota yhteyttä arkistoon, niin sovitaan luovutusajankohdasta ja tarkemmista ohjeista. 

Arkistoaineiston voi luovuttaa henkilökohtaisesti, postitset/kuljetusyhtiöiden välityksellä tai sähköisesti. Asiakaspalvelumme palvelee ma-to klo 9-16 ja pe 9-15. Mahdollisista aukioloaikojen poikkeuksista esim. loma-aikoina ilmoitetaan aina kotisivulla. Arkistoluovutuksista ja niiden ajankohdasta on sovittava etukäteen.

Arkiston osoite on:

Porvarillisen Työn Arkisto
Kalkkipellontie 6 B
02650 ESPOO

Sähköisten aineistojen kohdalla toimitustavasta ja teknisistä yksityiskohdista on sovittava henkilökunnan kanssa.

Luovutettavasta aineistosta laaditaan luovutussopimus, jonka perusteella Porvarillisen Työn Arkistolle siirtyy aineiston omistus-, käyttö- ja hallintaoikeus. Luovutussopimuksessa määritellään aineiston käyttöehdot. Arkistoluovutuksen jälkeen asiakirjat inventoidaan, järjestetään, luetteloidaan ja liitetään arkiston kokoelmiin. Arkistoluettelo julkaistaan avoimissa tietokannoissa lakien sallimassa laajuudessa. Arkistoaineisto voidaan myös digitoida ja asettaa käytettäväksi verkkopalvelujen kautta arkiston asiakkaiden käyttöön. 

Arkisto ei lainaa asiakirjoja tutkijasalin ulkopuolelle.

Luovuttajalla tulee olla omistusoikeus aineistoon tai valtuudet sen luovuttamiseen. Virallisen päätöksen puuttuminen ei kuitenkaan estä arkistoluovutusta. Toimintansa lopettaneiden yhteisöjen arkistot ja asiakirjat on tärkeä toimittaa arkistoon ajoissa.

Luovutetut aineistot ovat tutkijoiden käytettävissä luovuttajan luovutussopimuksessa määrittelemin ehdoin. Mikäli arkiston käyttöä ei ole rajoitettu, asiakirjoja voi tutkia vapaasti arkistossa. Henkilötietoja sisältävien asiakirjojen käyttöä rajoitetaan tietosuojalainsäädännön perusteella. Arkistonluovuttaja voi määritellä aineiston esim. luvanvaraiseksi tai määräaikaisesti suljetuksi. 

Lähtökohtana on, että käyttörajoitukset ovat vain poikkeus. Suositeltavaa on, että arkistosta rajoitetaan vain se osa, jonka rajoittamiselle on riittävät perusteet.

Luovutettavan aineiston ei tarvitse olla järjestettyä. Arkisto huolehtii järjestämisestä ja luetteloinnista. Luovuttaja voi kuitenkin halutessaan helpottaa arkiston työtä järjestämällä asiakirjat. Myös aineistoihin liittyvien tausta- ja henkilötietojen keräämisestä on hyötyä arkistolle. Tärkeintä on, ettei järjestettäessä sotketa aiempaa järjestystä tai hajoteta asiayhteyksiä.

Arkistoinnista, asiakirjatyypeistä, arvonmäärityksestä, säilytysvälineistä ym. asioista löydät lisätietoa täältä

Porvarillisen Työn Arkisto neuvoo kaikissa arkistojen luovuttamista ja järjestämistä koskevissa kysymyksissä. 

Ota yhteyttä henkilökuntaamme: 
oskari.siltanen@kokoomus.fi / 050 523 2029
riku.keski-rauska@kokoomus.fi / 0400 545 049