Info

Arkistoon luovutettu järjestämätön aineisto odottamassa käsittelyä.

Porvarillisen Työn Arkisto (PTA) on perustettu vuonna 1975 säilyttämään ja kokoamaan konservatiivista yhteiskunnallista toimintaa koskevia ja porvarillisissa järjestöissä syntyneitä asiakirjoja. Aineistot asetetaan arkiston ohjesäännön ja muiden arkiston käyttöä koskevien määräysten mukaisesti opinto- ja tutkimustyötä harjoittavien käytettäviksi.

Toimintaansa Porvarillisen Työn Arkiston säätiö saa valtionapua enintään 80 % siihen oikeuttavista menoista, jotka on määritelty laissa ja asetuksessa yksityisluontoisten arkistojen valtionavusta.