Porvarillisen Työn Arkisto lyhyesti

Porvarillisen Työn Arkisto (PTA) on perustettu vuonna 1975 säilyttämään ja kokoamaan konservatiivista yhteiskunnallista toimintaa koskevia ja porvarillisissa järjestöissä syntyneitä asiakirjoja.  Aineistot asetetaan arkiston ohjesäännön ja muiden arkiston käyttöä koskevien määräysten mukaisesti opinto- ja tutkimustyötä harjoittavien käytettäviksi.

Toimintaansa Porvarillisen Työn Arkiston säätiö saa valtionapua enintään 80% siihen oikeuttavista menoista, jotka on määritelty laissa ja asetuksessa yksityisluontoisten arkistojen valtionavusta.

Porvarillisen Työn Arkisto kokoaa ja tallentaa pääasiassa Kansallinen Kokoomus rp:n, sen eduskuntaryhmän sekä jäsen- ja erillisliittojen vanhinta arkistoaineistoa ja toimii puolueen keskusarkistona. Myös ns. puoluetta lähellä olevien säätiöiden arkistot säilytetään PTA:ssa.

PTA:ssa on myös useita henkilöarkistoja sekä laaja valokuva-arkisto. Suurimman kokoelman muodostaa Nykypäivä-lehden teossa syntyneet valokuvat. Myös Helsingin, Espoon ja Vantaan Yrittäjien sekä Pääkaupunkiseudun Yrittäjien arkistoja säilytetään PTA:ssa.

Ajallisesti arkistomateriaalia on vuodesta 1906* nykypäivään saakka. Analogisen arkistoaineiston ohella tutkijoiden käytössä on enenevässä määrin myös digitaalista arkistomateriaalia. (*Joitain vanhempia aineistojakin löytyy)

Porvarillisen Työn Arkiston Säätiö

Arkiston toimintaa ylläpitää ja valvoo Porvarillisen Työn Arkiston Säätiö (PTAS), joka perustettiin tammikuussa 1975 ja rekisteröitiin säätiörekisteriin 26.5.1975 numerolla 2084. Säätiön päätösvaltaa käyttää hallitus, johon kuuluu viisi Kansallinen Kokoomus rp:n puoluehallituksen viideksi vuodeksi nimittämää, porvarillisen työn eri aloja edustavaa jäsentä. Viimeksi nimeäminen on tehty 2016. Professori Martti Häikiön vetäydyttyä vuosikymmenten palvelun jälkeen valittiin hänen tilalleen professori Vesa Vares.

Säätiön asiamiehenä toimii FT Riku Keski-Rauska.

PORVARILLISEN TYÖN ARKISTON SÄÄTIÖN HALLITUKSEN JÄSENET:

Vesa Määttä, FT, puheenjohtaja
Timo Elo, hallintopäällikkö, varapuheenjohtaja
Jenni Karimäki, VTT, jäsen
Jukka Koivisto, VTT, jäsen
Vesa Vares, professori, jäsenTutkijapalvelut


Porvarillisen Työn Arkiston aineistot ovat rajoituksetta asiakkaiden käytettävissä, ellei arkiston luovuttajan kanssa ole sovittu toisin. Suurin osa aineistosta on tutkijan käytettävissä heti aineistotilauksen jälkeen. Käyttäjä sitoutuu aineistotilauksen allekirjoittaessaan noudattamaan lakeja ja määräyksiä asiakirjojen julkisuudesta ja tekijänoikeuksista.

Tutkijasalissa on tutkijoiden selattavissa luetteloita, tietokantoja. Osa digitaalisista käyttökopioista (mm. juliste- ja valokuva-aineistot) ovat käytettävissä tutkijasalissa.  

Arkistoaineiston valokuvaaminen on sallittua tietyin rajoituksin (lupa on kuitenkin kysyttävä).

Arkistoaineksen vastaanottaminen

Arkisto ottaa vastaan sekä yhdistysten että yksityishenkilöiden arkistoja, joista tehdään luovutussopimukset luovuttajan toivomusten mukaisesti. Luovuttaja voi mm. rajoittaa aineiston käyttöä tai määrätä sille määräaikaisen salassapitoajan. Kun arkistoaineksen luovuttaminen on ajankohtaista, ota yhteyttä arkistoon.