Kajaste, Kimmo

Kimmo Kajaste

Syntymäaika:
19.08.1945

Paikkakunta:
Porvoo

Merkittävimmät toimet:
Päätoimittaja
Tiedotuspäällikkö ja viestintäpäällikkö
Yhteiskuntasuhdepäällikkö


Kimmo Kajaste on pitkän linjan kokoomuslainen, yhteiskunnallinen toimija, kolumnisti, entinen päätoimittaja ja viestinnän ammattilainen. Hänen yhteiskunnallinen toimintansa sai alkunsa syntymäkaupungissaan Porvoossa ja laajeni sittemmin sekä kansallisiin että kansainvälisiin tehtäviin.

Porvoossa Kajaste perusti jo 1960-luvulla Porvoon Kokoomuksen Nuoret. Yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi hänet kutsuttiin vuonna 1995. 

Kimmo Kajaste toimi pitkään eri tehtävissä kokoomuksen paikallisjärjestön johtokunnassa ja vaikutti keskeisesti siihen, että Porvoon suomalaisten valtuustoryhmästä muotoutui ajan myötä kokoomuksen valtuustoryhmä ja siihen, että Porvoon Kansallisseuran nimi muutettiin selkeästi Porvoon Kokoomus ry:ksi. Kajaste sai aikaan myös sen, että Porvoossa kokoomuksen perusjärjestö rekisteröitiin kaksikieliseksi. Hän on Porvoon Kokoomuksen kunniajäsen.

Kokoomuksen listoilta Kajaste valittiin Porvoon kaupunginvaltuustoon vuonna 1972. Luovuttuaan valtuustotyöstänsä vuonna 2004 tuli hänestä Porvoon pitkäaikaisin yhtäjaksoisesti (32 vuotta) valtuustossa toiminut kaupunginvaltuutettu.  Kajaste oli valtaosan valtuustoajastaan kokoomuksen ryhmän puheenjohtaja ja valtuuston puheenjohtajiston jäsen. Työnsä kaupunginvaltuustossa hän lopetti vuonna 2004. 

Porvoon ja Porvoon maalaiskunnan yhdistämisestä Kajaste teki aloitteen jo vuonna 1976 ja ajoi asiaa sitkeästi. Vuoden 1997 alussa oli syntynyt uusi Porvoo. 

Kajaste valittiin kokoomuslaisena Itä-Uudenmaan seutukaavaliiton liittovaltuuston puheenjohtajaksi ja sen jälkeen Itä- Uudenmaan maakuntaliiton puheenjohtajaksi. Noissa tehtävissä hän toimi yli 20 vuotta.

Yhdyskuntasuunnitteluun perehtynyt Kajaste oli pitkään kokoomuksen edustaja myös Seutusuunnittelun keskusliiton hallituksessa ja useissa puolueen omissa alan toimikunnissa.

Hänen aloitteensa käynnisti Porvoossa kaupungin vanhan keskustan laajenemissuunnan, Porvoonjoen Länsirannan kaavoitustyön. Valtuustokautenaan hän vaikutti keskeisesti myös muun muassa Porvoon kaupunkistrategian syntyyn ja talouden vakauttamiseen.

Kajaste on valittu kahdesti Presidentin valitsijamieheksi, vuonna 1978 (Urho Kekkonen) ja vuonna 1983 (Harri Holkeri). 

Kimmo Kajaste on ollut myös eduskuntavaaliehdokkaana Uudenmaan vaalipiirissä. Paras äänimääränsä oli 3600 ääntä ja hän on ollut ensimmäinen varamies eduskuntaan, mutta lopetti edustajapaikan tavoittelun vuonna 1983.

Työuransa Kajaste aloitti journalistina. Toimittajana Kajaste on ollut Uusimaassa Porvoossa, WSOY:n pääkonttorissa ja ylioppilaslehti Contactorissa Helsingissä. Sieltä hänet kutsuttiin vuonna 1971 Nykypäivää tekemään. Samalla hän aloitti Kansallisen Kokoomuksen tiedotussihteerinä. 

Nykypäivän päätoimittajaksi Kajaste nimitettiin vuonna 1975. Hän on Nykypäivän päätoimittajista pisimpään johtanut lehteä. Hänen aikanaan Nykypäivä muutettiin kerran viikossa ilmestyväksi, 70 000 kappaleen painoksena leviäväksi kokoomuksen äänenkannattajaksi. Samalla päätoimittajan vakanssista tuli päätoiminen.

Kajaste toi lehden sisältöön vahvasti mukaan muiden muassa ympäristöpolitiikan ja tulevaisuuden ennakoinnin. Samoin ulko- ja turvallisuuspolitiikka olivat jatkuvasti esillä. Hän kehitti Nykypäivää myös keskustelevaan suuntaan vastaten lehdestä aina vuoteen 1988 saakka. Tuolloin kokoomuksesta tuli hallituspuolue. 

Kun kokoomuksen sisä- ja ulkopoliittisesti pitkä urakka hallitukseen pääsystä oli päättynyt ja tavoite saavutettu, päätti Kajaste hakea etäisyyttä puoluepolitiikkaan. Hänet valittiin kymmenien hakijoiden joukosta Suomen Kaupunkiliiton viestintäpäälliköksi. 

Kuntien keskusjärjestöjen yhdistyttyä sai Kajaste vastaanottaa Suomen Kuntaliitossa yhteiskuntasuhteista vastaavan päällikön tehtävät. Hän koki eri puolueiden, eduskunnan ja mm työmarkkinajärjestöjen kanssa työskennellessään yhteiskunnallisesti tärkeäksi toiminnan kuntien ja kuntalaisten puolesta ja pitkäjänteisen edunvalvonnan sekä edustuksellisen demokratian ja itsehallinnon vahvistamisen. 

Eläkkeelle Kajaste siirtyi vuonna 2010.

Nykypäivän päätoimittajana Kajasteella oli mahdollisuus solmia yhteyksiä moniin koti- ja ulkomaisiin tahoihin, muun muassa eri maiden lähetystöihin. Hän oli mukana useissa pohjoismaiden veljespuolueiden työryhmissä ja Euroopan Demokraattisen Unionin ympäristökomiteassa. Hän johti myös ensimmäistä kokoomuksen nimeämää lehtimiesvaltuuskuntaa Neuvostoliittoon Moskovaan ja Alma Ataan vuonna 1985. Päätoimittajana Kajaste toimi myös Kokoomuslehdet ry:n ja Lehdistön Sanomapalvelun hallituksessa.

Kajaste vaikutti vahvasti kokoomuksen ensimmäisen ympäristöpoliittisen ohjelman syntyyn. Puoluehallitus hyväksyikin ohjelman vuonna 1976 pitkälti Kajasteen laatimassa muodossa.

Kajaste on toiminut Suomi-Saksa yhdistysten liiton puheenjohtajana, maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) tiedotusjaoston puheenjohtajana sekä pitkään muun muassa valtion ympäristönsuojeluneuvostossa ja Kansallisen Veteraanipäivän valtakunnallisessa päätoimikunnassa. Hän on edustanut Suomea Suomen YK-valtuuskunnassa ja Pohjoismaiden Suomen instituutin hallituksen puheenjohtajana. 

Kimmo Kajaste on Suomi-Seuran hallituksen varapuheenjohtaja sekä Itä-Uudenmaan Rakennussuojelusäätiö Salvuksen puheenjohtaja. Hän toimi pitkään Tammenlehvän Perinneliiton hallituksessa liiton perustamisesta alkaen.

Kajasteelle on myönnetty useita kunniamerkkejä ja huomionosoituksia muiden muassa Suomen Valkoisen ruusun ritarikunnan ensimmäisen luokan ritarimerkki ja Suomen Leijonan ritarikunnan ritarimerkki, sotilasansiomitali, Suomen Kuntaliiton kultainen kunniamerkki, Keskuskauppakamarin kultainen elämäntyömerkki ja Kokoomuksen 70-vuostisjuhlamitali.

Hän on lintuharrastaja ja luonnonystävä ja oli mukana muun muassa Maailman Luonnonsäätiön Suomen Rahaston perustavassa toimikunnassa 1970-luvun alussa. Hän on Porvoon Seudun Lintuyhdistyksen kunniajäsen.

Kajaste on tullut ylioppilaaksi Porvoon Yhteislyseosta ja opiskellut Helsingin Yliopistossa sosiologiaa, kasvatustiedettä ja tiedotusoppia. Hän on toimittanut ja julkaissut useita kirjoja ja asuu syntymäkaupungissaan Porvoossa.

Sotilasarvoltaan Kajaste on reservin kapteeniluutnantti.

Kimmo Kajasteelle on myönnetty maakuntaneuvoksen nimi ja arvo vuonna 2008.

Julkaistu 8.8.2020