Paloheimo, Karl Alfred

Karl Alfred (T) Paloheimo

Muut nimet:
Brander

Syntymäaika:
25.07.1862

Kuolinaika:
15.06.1949

Paikkakunta:
Kangasala, Helsinki

Merkittävimmät toimet:
kaupunginvaltuutettu
toimitusjohtaja

 

 

Juho Kusti Paasikivi kertoo muistelmissaan vuoden 1904 heinäkuun tapahtumista: Vanhasuomalainen Da­nielsson oli jo aikaisemmin ajatellut Plehwelle ja Oerstroemille annettavaa kir­joitusta, jossa hän esittäisi, miten heidän poliittisen ryh­mänsä mielipiteen mukaan Suomen perustuslaillinen asema oli sel­vitettävä. Hän lu­pasi nyt käydä työhön käsiksi. Ryhmällä oli neu­vottelukokous Hel­singissä, jossa olivat läsnä Yrjö-Koskinen, Lilius (Listo), K. A. Brander (Paloheimo), Paasikivi ja eräitä muita.

Paloheimo oli siis jo tuolloin aktiivinen toimija politiikan rintamalla. Hän oli mm. Suomalaisen puolueen hallituksen jäsen samoihin aikoihin vuosisadan alkuvuosikymmeninä kuin J. K. Paasikivi, Y. K. Yrjö-Koskinen, Kaarlo Koskimies ja E. Nevanlinna.

Paloheimo oli aloittanut työuransa oppikoulun opettajana, matematii­kan ja fysiikan lehtorina Viipurissa, mutta hän siirtyi pian vakuutusalalle toimien vuodesta 1892 vakuutusyhtiö Pohjolan pitkäaikaisena toimitusjohtajana aina vuoteen 1932 saakka. Paloheimo oli merkittävä vakuutusalan kehittäjä. Hän oli myös mukana perustamassa ja johtamassa monia muitakin suomalaiskansallisia liikeyrityksiä.

Paloheimon valtuustoura Helsingissä alkoi jo ennen itsenäisyyttä 1913 ja kesti 20 vuotta vuoteen 1933 kuudella kokoomuskaudella. Paloheimo sai vuorineuvoksen arvon 1928 ja kauppatieteen kunniatohtorin arvon 1946. Hän oli vaikuttamassa Liikemiesten kauppaopiston ja kauppakorkeakoulun perustamiseen. Hän kuului näiden oppilaitosten johtoelimiin.

Arvovaltaisen kunnallispoliitikon ja vakuutusjohtajan toiminnasta saa mielenkiintoisen kuvan, kun tutustuu KOP:n pääjohtajanakin toimineen J. K. Paasikiven muistelmiin. Paasikivi kertoi mm. vuonna 1931 menneiden vuo­sien tapahtumista ja kirjasi muutamia suuria operaatioita pula­vuosilta. Yhtenä tapauksena Paavikivi mainitsi K. A. Paloheimon yrityk­sineen. Tähän toimintaan Paasikivi otti itsekin osaa, minkä li­säksi Paloheimon suku oli hänen henkilökohtaisia ystäviään.

Suo­menkielisen suurteollisuuden pieneen joukkoon oli ennen en­simmäistä maailmansotaa noussut Paloheimo-ryhmä, jolla oli teol­lisuutta Riihimäellä ja Lopella, Kajaanissa sekä Raumalla. Van­hin veljeksistä oli filosofian tohtori Karl Alfred Paloheimo (vuoteen 1906 Brander). Vuonna 1919 K. A. Paloheimo tuli veljensä kuoltua KOP:n hallintoneuvoston jäseneksi. Paloheimojen toiminta koki vakavat takaiskut, kun kaksi veljeksistä kuoli 1920-luvun vaihteessa.

Paloheimon pitkään valtuustouraan, kuudella kaudella, mahtuu myös jäsenyyksiä mm. raittiuslautakunnassa 1922-1924 ja satamalautakunnassa 1934-1938.

 

Karl Alfred Brander vsta 1906 Paloheimo S 25.7.1862 Kangasala, K 15.6.1949 Helsinki. V kirkkoherra Henrik Erland Brander ja Lovisa Wilhelmina Fredriksson. P 1884 - Gertrud Helena Hernberg K 1923, PV senaatin venäjän kielen kääntäjä Robert Nikolai Hernberg ja Klara Amanda Adelaide Strandberg. Lapset: Arvi Henrik S 1888, K 1940, varatuomari, pankinjohtaja; Veli Kaarlo Armas S 1891, diplomi-insinööri; Paavo Robert S 1893, toimitusjohtaja, tarkastaja; Martti Olavi (Olli) S 1894, K 1974, toimitusjohtaja, eversti, valtiovarainministeri, vuorineuvos; Yrjö Alfred S 1899, K 1986, agronomi, konsuli.

URA. Ylioppilas Helsingin Suomalaisesta Alkeisopistosta 1880; filosofian kandidaatti 1883, tohtori 1891. Opintomatka Saksaan, Sveitsiin 1887, 1888.

Viipurin klassillisen lyseon matematiikan ja fysiikan lehtori 1888 - 1891; Palovakuutusosakeyhtiö sittemmin Vakuutusosakeyhtiö Pohjolan toimitusjohtaja 1892 - 1932, johtokunnan puheenjohtaja 1932 - ; Tapaturmavakuutusosakeyhtiö Kullervon toimitusjohtaja 1896 - 1932, johtokunnan puheenjohtaja 1932 - ; Jälleenvakuutusosakeyhtiö Osmon toimitusjohtaja 1899 - 1932, johtokunnan puheenjohtaja 1932 - .

Suomen Gummitehdas Oy:n perustajia 1898; Kajaanin Puutavara Oy:n perustajia 1907; Oy Riihimäen perustajia 1910; Rauma Wood Ltd. Oy:n perustajia 1911.

Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen 1913 - , varapuheenjohtaja 1917 - 1918.

Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Oy:n perustajia 1898, johtokunnan varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja 1898 - , puheenjohtaja; Kauppakorkeakoulun perustajia, johtokunnan vsta 1927 hallituksen puheenjohtaja 1911 - .

Suomen Kennelliiton edustajiston puheenjohtaja.

Kunnianosoitukset: Suomen Valkoisen Ruusun K; Tanskan Dannebrogin R; Viron Vapaudenristi 2. Vuorineuvos 1929. Kauppatieteiden kunniatohtori Helsinki 1946.

TUOTANTO. Beitrag zur Untersuchung elektrischer Erdströme. 1888 (väitöskirja).

LÄHTEET JA KIRJALLISUUS. V. Annala, Kansallisromantiikkaa talouselämässä. 1964; A. Mäkelä-Alitalo, Pennusta pitäen : suomalaisen kennelhistorian ensimmäiset sukupolvet. 1998; M. Paavilainen, Kun pääomilla oli mieli ja kieli : suomalaiskansallinen kielinationalismi ja uusi kauppiaskunta maakaupan vapauttamisesta 1920-luvun alkuun. 2005.

JULKISET MUOTOKUVAT. Maalaukset: E. Järnefelt. 1918, Vakuutusosakeyhtiö Pohjolan pääkonttori, Helsinki; E. Snellman, 1927. Mitalit: A. Sailo.

LÄHTEET JA KIRJALLISUUS. Kalevi Oksanen, Kokoomuksen valtuutetut Helsingin kaupunginvaltuustossa 1919-2008. Helsingin Kokoomus 2008; Eduskunnan kansanedustajamatrikkeli.

julkaistu 11.3.2009