Walden, Karl Rudolf

Karl Rudolf (T) Walden

Syntymäaika:
01.12.1878

Kuolinaika:
25.10.1946

Paikkakunta:
Helsinki, Sysmä

Merkittävimmät toimet:
ministeri
kaupunginvaltuutettu
 

 

Viitasaarelaisten aloitteesta pidettiin Jyväskylässä heinäkuun 4 ja 5 päivinä 1918 suojeluskuntamiesten kokous, johon oli saapu­nut lähes parisataa edustajaa eri puolilta maata. Kokouksen pon­net lähetettiin hallitukselle, joka oli jo puolestaan asettanut komitean valmistelemaan asiaa. Tuloksena oli, että hallitus vah­visti asetuksen suojeluskunnista elokuun 2 päivänä 1918. Walden oli tuolloin tärkeässä sotaministerin tehtävässä. Pian kuitenkin ilmeni, ettei suojeluskuntajärjestön kytkeminen kutsuntalaitokseen ollut onnellinen ratkaisu. Muitakin heikkouk­sia havaittiin ja parannuksia kaivattiin. Sen vuoksi sotaminis­teri Walden kutsui piirien edustajat kokoukseen joulu­kuun 14 - 15 päiviksi 1918. Tärkeimmät järjestelyt hoidettiin kii­reisesti. Kesään tultaessa oli muodostettu 20 suojeluskuntapii­riä. Alkuvaikeuk­sissa tarvittiin tietenkin rahaa, jota vuo­desta 1921 alkaen saatiin vuosittain lahjoituksina, kuntien avustuksina sekä keräyksillä ja iltamatuloilla.

Kenraali Rudolf Walden oli Venäjän vallan aikana sotilaskoulutuksen saanut merkittävä liikemies ja teollisuusjohtaja 1900-luvun alkupuolelta lukien. Yhtyneet Paperitehtaat oli hänen luomansa suuryhtiö. Sotien aikana 1940-1944 hän työskenteli Mannerheimin rinnalla tärkeässä puolustusministerin tehtävässä.

Waldenin valtuustoura oli alkanut painostuksen edessä, jolloin hän oli syksyllä 1930 lupau­tunut kokoomuksen valtuustoehdokkaaksi. Hänet oli saatu suostumaan valtuustoehdokkaaksi sillä veruk­keella, että kunnallispolitiikassa hän voisi tehokkaammin toimia kommunistien juonitteluja vastaan. Hänen toinen vaikutuskanavansa oli lapuanliike, jota hän tuki. Vähän myöhemmin 1930-luvulla hän tuki myös IKL:n ensimmäistä vaalikamp­anjaa edus­kuntavaaleissa.

Elämäkerrassa kerrotaan lisäksi, että omasta mielestään suureksi harmikseen Walden sai niin paljon ääniä, että tuli valituksi. Vuo­dessa hän sai kuitenkin tarpeekseen kunnallispolitiikasta. Hän anoi vapautusta jo ensimmäisellä kaudellaan valtuuston jäsenyydestä perustellen anomustaan lisääntyneillä työkiireillään. Puolitoista viikkoa myöhemmin kaupunki lähetti hänelle kirjeen, jossa ilmoitettiin, että ero oli myönnetty. Hänen tilalleen tuli varamies Samuli Hohenthal.

 

Karl Rudolf Walden S 1.12.1878 Helsinki, K 25.10.1946 Sysmä. V laamanni Walfrid Emanuel Waldén ja Mathilda Kristina Sommelius. P 1906 - Anni Hellin Konkola S 1885, K 1962, PV ratsutilallinen, liikemies, valtiopäiväedustaja Severus Konkola ja Hilma Olivia Hinkkala. Lapset: Juuso Walfrid S 1907, K 1972, vuorineuvos; Anna Olivia S 1908, K 1915; Emanuel S 1909, K 1987, Bachelor of Science; Rudolf (Rudi) S 1911, K 1941, prokuristi, sotamies; Liisa S 1914, K 1956; Lauri Karl Gustaf S 1919, K 1944, filosofian maisteri, kapteeni.

URA. Suomen Kadettikoulu (priimus) 1892 - 1900.

Aliluutnantti Henkivartioväen 3. Suomen tarkk'ampujapataljoonassa 1900 - 1902; erotettu kieltäydyttyään osallistumasta kutsuntalautakunnan sotilasjäsenenä asevelvollisuuskutsuntoihin 1902; Tatarovin paperitehtaan rahastonhoitaja, kirjanpitäjä, konttoripäällikkö Venäjällä 1902 - 1903; Kirjapaino Oy Slovon konttoripäällikkö, isännöitsijä 1903 - , toimitusjohtaja Pietarissa 1906 - 1911; suomalaisten paperitehtaiden edustaja Venäjällä 1911 - 1918; Suomen armeijan luutnantti 3.2.1918; päämajan esikuntakomendantin apulainen; Vaasan suojeluskuntapiirin päällikkö; päämajan etappipäällikkö, valloitettujen alueiden turvaamispäällikkö helmikuusta toukokuuhun 1918; majuri, everstiluutnantti, eversti 1918; kenraalimajuri 1919; Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja 1920 - .

Sotaministeri Lauri Ingmanin hallituksessa 27.11.1918 - 17.4.1919, Kaarlo Castrénin hallituksessa 17.4.1919 - 15.8.1919; Tarton rauhanneuvottelujen suomalaisen valtuuskunnan jäsen 1920; puolustusneuvoston jäsen 1931 - , puheenjohtaja 1941 - 1944; päämajan edustaja valtioneuvostossa talvisodan aikana 1939 - 1940; puolustusministeri Risto Rytin hallituksessa 27.3.1940 - 4.1.1941, J. W. Rangellin hallituksessa 4.1.1941 - 5.3.1943, Edwin Linkomiehen hallituksessa 5.3.1943 - 8.8.1944, Antti Hackzellin hallituksessa 8.8.1944 - 21.9.1944, Urho Castrénin hallituksessa 21.9.1944 - 17.11.1944, J. K. Paasikiven hallituksessa 17.11.1944 - 1.12.1944; Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen 1930 - 1931.

Suomen Paperitehtaiden Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja 1918 - 1921, hallintoneuvoston puheenjohtaja 1921 - 1940; Myllykoski Träsliperi Ab:n osakas, johtokunnan puheenjohtaja 1919 - ; Oy Jämsänkosken johtokunnan puheenjohtaja 1919 - ; Säteri Oy:n hallituksen puheenjohtaja 1940 - .

Kansallis-Osake-Pankin hallintoneuvoston jäsen 1931 - ; Vapaudenristin ritarikunnan kansleri 1940 - 1945.

Jalkaväenkenraali 1942.

ARVONIMET JA KUNNIANOSOITUKSET. Vapaudenristin (VR) suurr. rtk.; VR 1 mk.; VR 2 mk.; VR am. 1; Mannerheim-risti 2; Suomen Valkoisen Ruusun suurr.; Vapaussodan mm., Talvisodan mm.; Suojeluskuntain hop. ar.; Suomen Punaisen Ristin pr. am.; Norjan Pyhän Olavin K; Romanian Tonavan Ristin suurr.; Ruotsin Miekka-r. suurr.; Ruotsin Pohjantähden K 1; Preussin rautaristi 2; Saksan Kotkan suurr.; Saksan rautaristi 1; Tanskan Dannebrogin suurr.; Unkarin Ansio-r. suurr.

LÄHTEET JA KIRJALLISUUS. Kalevi Oksanen, Kokoomuksen valtuutetut Helsingin kaupunginvaltuustossa 1919-2008. Helsingin Kokoomus 2008; Eduskunnan kansanedustajamatrikkeli.

julkaistu 13.3.2009