Wihuri, Antti

Antti (T) Wihuri

Syntymäaika:
1883

Kuolinaika:
1962

Paikkakunta:
Helsinki

Merkittävimmät toimet:
kaupunginvaltuutettu
toimitusjohtaja
 

 

Laivanvarustaja ja lahjoittaja, merenkulkuneuvos Antti Wihuri lähti laivapoikana merille 1895. Toimittuaan laivan päällikkönä ja laivanvarustajana Raahessa hän perusti 1920 Helsinkiin Finnish Stevedores Oy:n, minkä lisäksi hän oli myös Merihuolto Oy:n toimitusjohtaja ja pääomistaja. Wihuri oli ennen sotia yksi suurimpia laivanvarustajia Suomessa. Wihuri perusti yhdessä vaimonsa kanssa 1942 ”Jenny ja Antti Wihurin rahaston” lähinnä tieteellisten ja taloudellisten tutkimusten mutta myös taiteen edistämiseksi.

Konttoripöytänsä äärestä Wihuri katseli satamaa ja sen liikennettä. Sen toimintaolot olivat lähellä hänen sydäntään. Helsingissä satamaa oli kehitetty, mutta moni muukin kuin Wihuri oli tyytymätön eräisiin sataman heikkouksiin. Kauppakamarissa pohdittiin myös sataman kehittämistä. Oli tartuttava asioihin. Kauppakamari asetti komitean, johon tu­li jäseneksi myös Wihuri. Osallistumalla komitean työhön Wihuri tuli muutoinkin lä­hemmäksi kunnallishallintoa ja kunnallispolitiikkaa Helsingissä. Hänet valittiin vuonna 1931 useaksi vuodeksi satamahallituksen jäseneksi ja vara­puheenjohtajaksi.

Wihuri oli kiireisenä liikemiehenä yhden kauden valtuuston jäsenenä 1931-1933.

 

LÄHTEET JA KIRJALLISUUS. Kalevi Oksanen, Kokoomuksen valtuutetut Helsingin kaupunginvaltuustossa 1919-2008. Helsingin Kokoomus 2008.

julkaistu 13.3.2009