Kokkonen, Paula

Paula (T) Kokkonen

Syntymäaika:
14.01.1946

Paikkakunta:
Turku, Helsinki

Merkittävimmät toimet:
kansanedustaja
kaupunginvaltuutettu
 

 

Terveydenhuollon monissa vaativissa johto- ja juristitehtävissä työuransa luonut Kokkonen valittiin eduskuntaan 1995-2003. Hän oli Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen johtaja vuodesta 1992 alkaen. Sitä ennen hän oli toiminut mm. HYKS:n hallituksen sihteerinä, lääkintöhallituksen osastopäällikkönä ja sosiaali- ja terveyshallituksen ylijohtajana. Kokkonen valittiin maaliskuussa 2004 Helsingin apulaiskaupunginjohtajaksi Timo Honkalan seuraajaksi.

Yhteiskunnalliset aktiviteetit Kokkonen aloitti Turussa opiskeluaikoinaan 1960-luvun loppupuolella. Politiikkaan hän lähti virallisesti mukaan vasta myöhemmin. Vankka asiantuntemus kuitenkin vei hänet nopeasti politiikan vaikuttajaksi. Erityisesti hän oli muutaman vuoden aikana 1990-luvulla julkisuudessa Helsingin katujen turvallisuudesta huolehtijana ja ilotyttötoiminnan poistajana.

Kokkosen mielestä turvallisuus oli helsinkiläisten perusoikeus. Korttelipoliisitoimintaa oli lisättävä. Jokaisen tuli ymmärtää, että välinpitämättömyys ja vapaamielisyys ovat kaksi eri asiaa. Hänet tunnettiinkin tiukkana naisena, joka ei epäröinyt ottaa kantaa. Hän ei välittänyt, vaikka hänet monesti julkisuudessa leimattiin kaiken kivan kieltäväksi sosiaalitantaksi. Kokkosen lähtökohtana oli ajaa tärkeinä pitämiään asioita eteenpäin, ei olla mieliksi mahdollisimman monelle.

Kahden kauden (1993-1996, 2001-2004) valtuutettuna Kokkonen toimi myös mm. ympäristölautakunnan puheenjohtajana 1993-1996. Kokoomuksen piirissä Kokkonen oli mm. Kokoomuksen Naisten Helsingin Piirin puheenjohtajana.

 

Kokkonen, Paula Tellervo S 14.01.1946 Turku V revisioneuvos Tenho Aatos Kokkonen, ekonomi, HTM Brita Ulrika Lindgren P filosofian lisensiaatti Pekka Otto Ilmari Pyökkimies 1996-

URA. ylioppilas 1966 (Turun tyttölyseo), oikeustieteen kandidaatti 1971 (Turun yliopisto), varatuomari 1974, Sairaalahallintokurssi nro 6 1977 - 1978, johdon seminaari 1982 (Valtion koulutuskeskus), Valtakunnallinen maanpuolustuskurssi nro 89 1983, Intensive Course in Medical Ethics for Medical and Nursing Teachers 1987 (Imperial College of Science and Technology, London, U.K.), Intensive Bioethics Course 1988 (Georgetown University, Washington DC, USA), Intensive Bioethics Course 1990 (Georgetown University, Washington DC, USA), Liikkeenjohdon täydennyskoulutuskurssi nro 164 1991, Intensive Bioethics Course 1992 (Georgetown University, Washington DC, USA), maanpuolustuskurssin täydennyskurssi 1993, Kansallisen strategian kehitysohjelma VII 1996

Turun raastuvanoikeuden vs. oikeusneuvosmies 1971, Kemijärven tuomiokunnan päätoiminen apulainen 1972, Kemijärven tuomiokunnan tp. notaari 1972-1973, Kemijärven tuomiokunnan vs. käräjätuomari 1973, Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntasihteeri 1973-1975, Helsingin yliopistollisen keskussairaalan sairaalahallituksen sihteeri 1975-1978, lääkintöhallituksen toimistopäällikkö 1978-1980, lääkintöhallituksen osastopäällikkö 1980-1991, lääkintöhallituksen ylijohtaja 1984, 1990, Korkeimman hallinto-oikeuden ylimääräinen hallintoneuvos 1986, sosiaali- ja terveyshallituksen ylijohtaja 1991-1992, Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen johtaja 1992-1998, Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen ylijohtaja 1999-

Kansallisen Kokoomuksen kansanedustaja Helsingin kaupungin vaalipiiri 24.03.1995 - 23.03.1999,

Helsingin vaalipiiri 24.03.1999 - 18.03.2003, Puhemiesneuvosto 15.09.2000 - 18.03.2003, Lakivaliokunta (vj) 05.04.1995 - 23.03.1999, Sosiaali- ja terveysvaliokunta 05.04.1995 - 23.03.1999, Työasiainvaliokunta 05.04.1995 - 15.11.1996, Talousvaliokunta 20.11.1996 - 23.03.1999, Perustuslakivaliokunta 07.04.1999 - 18.03.2003, (pj) 15.09.2000 - 18.03.2003, Ulkoasiainvaliokunta (vj) 07.04.1999 - 18.03.2003, Valitsijamiehet (pj) 31.03.1995 - 29.02.2000, Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (2. vj) 05.04.1995 - 23.03.1999, Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto 05.04.1995 - 15.03.2002, ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta (vj) 23.04.1999 - 18.03.2003, Valtakunnanoikeus 01.01.2008 - 31.12.2011 Eduskuntaryhmät:

Työolokomitea 1990-1991; VM Toimiva työyhteisö -hankkeen johtoryhmä 1992-1994; Biotekniikkakomitea 1992-1995; Kehitysmaasuhteiden neuvottelukunta 1997-; Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta 1998-2000; Eettisen neuvottelukunnan yhteydessä toimiva lääketieteellinen tutkimuseettinen jaosto (pj) 1999-2000; Poliisiasiain neuvottelukunta 1999-2003; Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta 2000-; Perustuslain seurantatyöryhmä 2000-2002

Euroopan neuvoston bioetiikkakomitea 1979-1989; Suomen edustajana lukuisissa kansainvälisissä kokouksissa (EN, ILO, PN, Unesco, WHO, CIOMS) asiantuntijana, puheenjohtajana ja luennoitsijana; World Health Organization, Temporary Adviser on Health Legislation and Patient's Rights 1985, 1989, 1990, 1992, 1994, 1995, 1999; Pohjoismaiden neuvoston bioteknologian etiikkavaliokunta 1989-1991; Euroopan neuvoston bioetiikkakomitea (pj) 1990-1991; Pohjoismaiden neuvoston bioteknologian etiikkavaliokunta (pj) 1991-1992; World Association for Medical Law -yhdistyksen hallitus 1991-1996; European Journal of Health Law -lehden toimitusneuvosto 1993-; World Psychiatric Association, Section Committee 1993- ; Journal of Medical Ethics -lehden toimitusneuvosto 1994-; International Association of Bioethics -yhdistyksen hallitus 1995-1997; World Association for Medical Law -yhdistyksen hallitus (vpj) 1996-2002; ETYJ:n Suomen valtuuskunta (vj) 1999-; ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen konservatiiviryhmä (pj) 2001-

Helsingin kaupunginvaltuusto 1993-1996, 2000-; Helsingin ympäristölautakunta (pj) 1993-1996; Helsingin vammaisneuvosto (pj) 1993-1996; Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta 1993-1995

Eläketurvakeskuksen edustajisto (vj) 1983-1991; Työterveyslaitoksen valtuuskunta (vj) 1983-1991; Terhokoti-säätiön hallintoneuvosto 1985-; Kansanterveyslaitoksen johtokunta 1988-1991; Eläketurvakeskuksen edustajisto 1992-1997; Kirkon sairaalasielunhoidon toimikunta 1993-1995; Uudenmaan kansanedustajien neuvottelukunta (1. vpj) 1995-1999; Helsingin puhelinyhdistyksen edustajisto 1996-2000; Kirkon sairaalasielunhoidon toimikunta (pj) 1996-; Apteekkialan ammattieettinen neuvottelukunta (pj) 1999-; Epilepsiasäätiön hallitus 1999-; Juustopöytä ry (pj) 1999-; Raha-automaattiyhdistyksen hallitus 1999-; Terhokoti-säätiön hallintoneuvosto (pj) 1999; Tutkijoiden ja kansanedustajien seuran (Tutkas) hallitus 1999-2001; Uudenmaan kansanedustajien neuvottelukunta (pj) 1999-; Osuusliike Elannon edustajisto 1999-; Osuusliike Elanto, hallintoneuvosto (1. vpj) 1999-; Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton liittovaltuusto (pj) 2000-; Suomen Mielenterveysseuran Vanhusten Hyvä Kohtelu -työryhmä (pj) 1998-; Invalidisäätiö ORTONin hallitus (pj) 2001-; FinnFundin hallintoneuvosto (pj) 2002-; Suomen Mielenterveysseuran Mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta (varaedustaja) 2000-

JULKAISUT. lukuisia artikkeleita sekä kotimaisissa että kansainvälisissä terveydenhuollon lainsäädäntöä ja etiikkaa käsittelevissä ammattijulkaisuissa

ARVONIMET JA KUNNIANOSOITUKSET. Honorary Member of the Hungarian Association of Forensic Medicine 1996

LÄHTEET JA KIRJALLISUUS. Kalevi Oksanen, Kokoomuksen valtuutetut Helsingin kaupunginvaltuustossa 1919-2008. Helsingin Kokoomus 2008; Eduskunnan kansanedustajamatrikkeli.

julkaistu 5.3.2009