Konttinen, Yrjö Vilho

Yrjö Vilho (T) Konttinen

Syntymäaika:
1900

Paikkakunta:
Pieksämäki, Parikkala

Merkittävimmät toimet:
kansanedustajaehdokas
kaupunginvaltuutettu
 

 

Maanviljelijän poikana 1900 Pieksämäellä syntynyt Yrjö Konttinen valmistui 1920 ylioppilaaksi, jatkoi opintojaan Helsingin yliopistossa sekä valmistui korkein arvosanoin eläinlääkäriksi Giessenin yliopistossa Saksassa 1928 ja väitteli samana vuonna eläinlääketieteen tohtoriksi. Toimittuaan ensin eläinlääkärinä Savonlinnassa ja Parikkalassa ja piirieläinlääkärinä Lahdenpohjan piirissä hänet 1945 nimitettiin lukuisia rajakuntia käsittävän Parikkalan piirin piirieläinlääkäriksi, jota virkaa hän edelleen hoitaa.

Parikkalan kunnanvaltuuston puheenjohtajana hän on ollut vuodesta 1946 sekä kuulunut lukuisiin muihin toimikuntiin sekä edustanut Parikkalan kuntaa kaikissa niissä osakeyhtiöissä, joissa kunnalla on osakkeita.

Eläinlääkäri Konttisen ansiot lukuisissa yhteiskunnallisissa toimissa ja aatteellisissa pyrinnöissä ovat moninaiset. Hänen erikoisharrastuksistaan mainittakoon hevosjalostustoiminnan ja raviurheilun edistäminen, vapaaehtoinen maanpuolustustyö, johon hän johtoasemassa on pitkän aikaa osallistunut, sekä kotipaikkakunnan ja sen väestön aseman parantamista koskevien asioiden ajaminen.

Entisen Suur-Parikkalan ja muiden lähipaikkakuntien väestöä edustaa Karjalan Kansallisen Kokoomuksen vaaliliitossa Parikkalan piirin piirieläinlääkäri, eläinlääketieteen tohtori Yrjö Vilho Konttinen, joka perinpohjaisen paikallistuntemuksensa, laajan toimipiirin käsittävän ammattinsa ja lukuisten yhteiskunnallisten luottamustoimiensakin johdosta on erityisen pätevä henkilö uuden rajaseudun väestön ehdokkaaksi.

Lähteet ja kirjallisuus: Karjalan Kansallisen Kokoomuksen kansanedustajaehdokkaat 1948 Kymen läänin vaalipiirissä –lehti, PTA.

julkaistu 9.6.2010