Hilpelä, Liisa Sisko

Liisa Sisko (T) Hilpelä

Syntymäaika:
26.12.1928

Paikkakunta:
Sakkola, Helsinki

Merkittävimmät toimet:
kansanedustaja
kaupunginvaltuutettu
 

 

 

Hilpelä, Liisa Sisko S 26.12.1928 Sakkola V yliluutnantti August Junni, perheenemäntä Emma Martikainen P tiedotuspäällikkö, filosofian maisteri Hannu Armas Hilpelä 1952 - 1965 (k.) L Pirkko 1954, Ritva 1956

URA. ylioppilas 1949 (Turun tyttölyseo), filosofian kandidaatti 1955 (Turun yliopisto)

Luostarivuoren lukion (aik. Turun tyttölyseo) ylimääräinen lehtori 1956-1976, Luostarivuoren lukion vanhempi lehtori 1976-1991, kansanedustaja Turun läänin eteläinen vaalipiiri 26.03.1983 - 21.03.1991

Perustuslakivaliokunta (vj) 1983 – 1986, Laki- ja talousvaliokunta 1983 – 1989, Ulkoasiainvaliokunta 1990 – 1990, Valitsijamiehet 1983 – 1986, Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (vj) 1983 - 1986, 1987 – 1988, Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (vj) 1983 - 1986, 1987 – 1990, Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta (pj) 1989 - 1990

presidentin valitsijamies 1982, 1988; Turun kaupunginhallitus 1977-1983; VTVL:n liittokokousedustaja 1977-1984; Turun kaupunginvaltuusto 1977-1991; Kokoomuksen puoluevaltuusto 1975-1987; Kokoomuksen naisten liitto (vpj) 1984-1987; Kokoomuksen naisten Varsinais-Suomen piiri (pj) 1975-1987; Suomi-yhtiön edustajisto 1982-2000; Opettajien ammattijärjestön valtuusto 1978-1982

julkaistu 30.6.2009