Härri, Juuso

Juuso (T) Härri

Syntymäaika:
1900

Paikkakunta:
Kuusjoki, Turku

Merkittävimmät toimet:
kansanedustajaehdokas
 

 

Rautatievirkamies Juuso Härri on syntynyt 1900 Kuusjoella. Käytyään viisi luokkaa Salon yhteiskoulua hän tuli rautateiden palvelukseen sekä suoritti sen jälkeen ammattiinsa liittyvät erikoistutkinnot. Ammattitietouttaan hän on täydentänyt ulkomaisilla opintomatkoilla. Harjoitteluvuosien jälkeen hänet nimitettiin 1927 linjavirkamieheksi joutuen seuraavina vuosina palvelemaan useimmilla Lounais-Suomen asemilla. 1935 hänet nimitettiin Turkuun liikennejakson toimistoon, missä hän viimeksi toimi ns. vaununjakajana. Tällöin hän vaikean vaunutilanteen aikana joutui mm. hoitamaan Turun talviliikenneruuhkan saaden tunnustusta osakseen hyvästä järjestelykyvystään. 1948 hän siirtyi Turun satama-aseman hoitajaksi.

Virkamiesten järjestötoimintaan Härri on osallistunut vapaa-aikojaan ja vaivojaan säästelemättä. Hän on mm. Virkamiesliittoon kuuluvien järjestöjen Turussa muodostaman yhteistyötoimikunnan puheenjohtaja ja toiminut useita vuosia VR:n Liikennevirkamiesyhdistyksen Turun osaston puheenjohtajana kuuluen edelleenkin sen johtokuntaan. Myös monissa muissa ammattialansa yhteisöissä hän on toimihenkilönä.

Nuorukaisena on otti osaa vapaussotaan 1918. Tällöin hänelle myönnettiin 1. lk:n vapaudenmitali. Kansalaisansioistaan viime sotien aikana hän on saanut mm. VR 4:n.

Lähteet ja kirjallisuus: Varsinais-Suomen Kansallinen Kokoomus – presidentin valitsijamiesehdokkaat 1949 –lehti, PTA

julkaistu 9.6.2010