Kyttä, Frans Vilho

Frans Vilho (T) Kyttä

Syntymäaika:
1881

Paikkakunta:
Kiikka, Viipuri

Merkittävimmät toimet:
kansanedustajaehdokas
kaupunginvaltuutettu
 

 

Vaalipiirimme asukkaat tuntevat hyvin Frans Wilho Kytän hänen pitkäaikaiselta maaherrakaudeltaan. Hän on syntynyt talonpojan poikana Kiikassa 1881, valmistui filosofian kandidaatiksi 1906, lakit. kandidaatiksi 1912 ja sai varatuomarin arvon 1914. Suoritettuaan pitkän ja ansiokkaan virkauran Viipurin hovioikeudessa, jossa hän viimeksi toimi hovioikeudenneuvoksena, hänet nimitettiin 1932 läänimme maaherraksi. Kun hän virkaikälain pakottamana joutui jättämään tämän tehtävän viime kesänä, hän siirtyi Suomen Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin toiminnanjohtajaksi. Jo maaherrana ollessaan hän kiinnitti erikoista huomiota sairaan- ja terveydenhoito-olojen kehittämiseen läänissämme saaden siinä suhteessa aikaan monia uudistuksia ja parannuksia. Myös laki rakentamisesta maaseudulla on syntynyt hänen aloitteestaan ja viime aikoina hän kiinnitti erikoista huomiota aluesuunnitelmien aikaansaamiseen läänimme eri osia varten.

Viipurissa ollessaan hän osallistui myös Kansallisen Kokoomuspuolueen toimintaan mm. Viipurin läntisen vaalipiirin piiriliiton varapuheenjohtajana ja sanomalehti Karjalan johtokunnan jäsenenä. Viipurin kaupunginvaltuuston ja erilaisten lautakuntien jäsenenä ym. Hänen monista luottamustoimistaan mainittakoon, että hänet valittiin 1940 perustetun Mikael Agricola –säätiön hallituksen varapuheenjohtajaksi.

J. K. Paasikiven presidenttiehdokkuudesta 1949 hän toteaa seuraavaa:

”En tunne riittävästi politiikan mutkaisia polkuja ja puolueitten välisiä kahnauksia enkä tahdo niihin enää tällä iällä perehtyäkään. Mutta talonpoikaisen järkeni mukaan on varsinkin myrskyisinä aikoina laivan päällikkyyden oltava mahdollisimman taitavissa ja kokeneissa käsissä. Kun meillä nyt vielä on käytettävissä valtakunnan päämiehen paikalle sellainen suuren elämänkokemuksen omaava, ulkopolitiikkaankin perehtynyt lahjakas mies kuin nykyinen tasavallan presidentti, niin miksi emme maan edun nimessä valitsisi häntä uudelleen. Hänen ”kanssahakijoissaan” – jos niin saa sanoa – on myös kyvykkäitä, isänmaallisia miehiä, mutta heidän vuoronsa voi mielestäni tulla vasta sitten kun, nykyinen presidentti vetäytyy vanhuuden lepoon.”

Lähteet ja kirjallisuus: Varsinais-Suomen Kansallinen Kokoomus – presidentin valitsijamiesehdokkaat 1949 –lehti, PTA

julkaistu 9.6.2010