Härkönen, Simo

Simo (T) Härkönen

Syntymäaika:
1906

Paikkakunta:
Impilahti

Merkittävimmät toimet:
kansanedustajaehdokas
 

 

Karjalan liiton järjestösihteeri, varatuomari Simo Härkönen on niin nykyisen toimensa kuin myös syntyperäisen karjalaisuutensa puolesta erittäin sovelias siirtoväen ehdokas, joksi hänet erikoisesti laatokankarjalaiset ovat Kymen vaalipiirissä nimenneet.

Simo Härkönen on syntynyt 1906 Impilahdella kansakoulunopettajapari Jaakko ja Martta Härkösen poikana. Suoritettuaan ylemmän oikeustutkinnon siirtyi jälleen kotimaakuntaansa, jonne karjalainen veri häntä vastustamattomasti veti. Ollessaan vuosina 1933-40 Ruskealan ja Suistamon nimismiehenä hän virkatehtäviensä ohessa suoritti monenlaisia palveluksia yhteiskunnalle. Niinpä hän toimi monissa kunnallisissa ja seurakunnallisissa tehtävissä, minkä lisäksi musiikki ym. kulttuuripyrinnöt sekä urheilu ja vapaaehtoinen maanpuolustustyö olivat hänen erikoisharrastuksiaan.

Erittäin suuret ansiot varatuomari Härköselle lankeaa siitä uhrautuvasta ja epäitsekkäästä toiminnasta, jonka hän sotien aikana ja sen jälkeen suoritti kovia kokeneen karjalaisen siirtoväen hyväksi, ennen kaikkea laatokankarjalaisten. Jo talvisodan aikana hän kunnostautui laajan toimialueensa evakuoimistehtävissä ja varsin työteliääksi, mutta tulosrikkaaksi muodostui hänen toimintansa monia Laatokan-Karjalan kuntia käsittävän Impilahden sotilashallintopiirin päällikkönä. Talvisodan aikana hän palveli myös jonkun aikaa joukkueenjohtajana rintamajoukoissa. Nykyisin hän toimii laatokankarjalaisten edustajana Karjalan Liiton hallituksessa, jossa sekä sihteeritehtävissä hän on sangen aktiivisesti toiminut siirtoväen elinehtojen parantamiseksi.

Lähteet ja kirjallisuus: Karjalan Kansallisen Kokoomuksen kansanedustajaehdokkaat 1948 Kymen läänin vaalipiirissä –lehti, PTA.

julkaistu 9.6.2010